20130322-144145.jpg

L’Ajuntament aprova bonificacions fiscals per crear llocs de treball i noves empreses.

El Ple municipal va aprovar per unanimitat el Pacte per l’Ocupació i la Dinamització Econòmica, que inclou 33 ac- tuacions per revitalitzar l’activitat econòmica, generar nous llocs de treball i augmentar la competitivitat empresarial a la ciutat. A més d’aprovar-ho formalment, el Ple va modificar dues ordenances fiscals: l’impost sobre construccions, perquè en el cas d’obres declarades d’interès social puguin tenir bonificacions les empreses que contractin persones d’Esplugues a l’atur; i la taxa d’activitats i instal·lacions, amb descomptes del 40% per a empreses de nova cons- trucció i d’altre 40% per a cooperatives i altres empreses d’economia social.

Llum verda al II Pla d’igualtat de gènere
El Pla d’igualtat de gènere 2012-2015 pretén aprofondir en la promoció de la igualtat entre els homes i les do- nes d’Esplugues, entre d’altres coses incorporant la perspectiva de gènere en les polítiques municipals. Partint de l’experiència del primer pla, el nou planteja la necessitat d’insistir en la formació per detectar la violència masclista i accions de sensibilització adreçades a la població juvenil. Tots els grups van coincidir en la necessitat d’aquest pla perquè encara existeixen importants desigualtats de gènere que cal combatre. En la mateixa línia, a la sessió també es va aprovar una moció conjunta dels cinc grups amb motiu del Dia Interna- cional de les Dones Treballadores, demanant que les administracions públiques no retallin prestacions socials com les de dependència, que majoritàriament reben dones. També es reconeix “una aposta clara i decidida” pel dret a la interrupció voluntària de l’embaràs.

Consulta pel futur de Catalunya
PSC, CiU, ICV-EUiA i ERC van subscriure una moció que recull l’acord aprovat pel Parlament d’instar a la Generalitat a “iniciar un diàleg amb el govern de l’Estat per tal de possibilitar la celebració d’un consulta a la ciutadania catalana per decidir sobre el seu futur”. El PPC va votar en contra.

Retirada de la proposta de reforma de la llei de l’Administració local
El Ple va aprovar una moció presentada per PSC, ICV-EUiA i ERC que demana la retirada del avantprojecte de llei del govern estatal per reformar l’administració local, perquè “traspassar competències dels ajuntaments a les dipu- tacions allunya el centre de decisió de la ciutadania” i, a més, envaeix les competències en matèria de règim local de la Generalitat. CiU va donar suport al text, mentre el PPC s’hi va oposar al.legant que només és un avantprojecte.

Adhesió a la campanya ‘Enllaçats per la llengua’
La proposta d’ERC d’adherir-se a aquesta campanya (http://exllengua.blogspot.com.es) va comptar amb el suport de PSC, CiU i ICV. El PPC va votar en contra.

Liquidació del pressupost municipal de 2012
L’alcaldessa, Pilar Díaz, va donar compte de la liquidació del pressupost municipal de 2012, que cumpleix els criteris de solvència i d’estabilitat econòmica.

Font: Ajuntament

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Basic data protection information: The processing responsible is Iban Salvador Martinez. Your data will be processed for gestionar i moderar els comentaris. The processing legitimation is the consent of the concerned party. Your data will be processed by Automattic Inc., EEUU to spam filtering. You have the right to access, rectify and delete the data, as well as other rights, as explained in the privacy policy.