Aquesta es una pàgina d’actualitat on, a més, podeu expresar lliures opinions i pensaments.

Aquesta web neix amb la voluntat d’oferir a tots i totes un eina de difusió gratuita, senzilla i eficaç. Aquí podem difondre i publicitar les vostres idees i projectes. Podem debatre, podem intercanviar pensaments, però, per sobre de tot, aquesta pàgina vol acostar-nos a tots una miqueta.

¡Envieu-nos la informació del que teniu entre mans!

Poseu-nos a tots al dia.

Iban Salvador
Director de l’Esplugues.com
Tel.: 616474208
iban@esplugues.com
www.esplugues.com

NOTA: Aquesta web no pertany o s’identifica amb cap ideari polític i/o administratiu. Les opinions expresades pels nostres usuaris han de ser lliures i no han de ser necessàriament compartides pels administradors. Preguem que totes les informacións que ens feu arribar estiguin degudament signades per a que l’autor s’identifiqui facilment. Es imprescindible expresar-se educadament per a qué els administradors permetem mantenir publicades les vostres aportacions.

L’equip:

Iban Salvador Martinez – Director y editor
Javier González Ponce – Autor i editor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Basic data protection information: The processing responsible is Iban Salvador Martinez. Your data will be processed for gestionar i moderar els comentaris. The processing legitimation is the consent of the concerned party. Your data will be processed by Automattic Inc., EEUU to spam filtering. You have the right to access, rectify and cancel the data, as well as other rights, as explained in the privacy policy.