Reglament de Participació a l'Esplugues.com. #Esplugues

IMG_5865.JPG

Notícies

Tot ciutadà/na pot fer-nos arribar informacións d’interés i notes de premsa a noticies@esplugues.com.

L’Administració d’aquest portal no està obligada a publicar res que no desitgi.

Sobre el reglament de participació

Aquestes normes s’apliquen a tots els espais de participació de la web Esplugues.com, com són les xarxes socials, els fòrums i els comentaris.

Tots els usuaris d’aquest mitja, que lliurement desitgen participar, accepten aquest reglament des del moment que decideixen participar. Tot participant es responsable de les seves actuacions.

Sobre l’Esplugues.com

Aquest portal no està adherit ni identificat amb cap partit polític, no rep financiació de cap administaració pública; persegueix l’objectiu d’informar pluralment a la ciutadania, així com facilitar un espai d’intercanvi d’opinions en el marc del respecte recípoc.

Els missatges publicats pels usuaris contenen opinions de les persones que lliurement han decidit participar-hi. En cap cas aquests missatges han de representar l’opinió dels membres de l’equip l’Esplugues.com. Cada usuari participant es responsabilitza individualment de la veracitat de les informacions aportades, i de les actuacions que dins del marc que aquest mitjà porta a terme.

Les nostres xarxes socials, els fòrums i els comentaris són un espai d’entreteniment sobre temes proposats per un administrador designat per la direcció de la web.

Els usuaris del portal poden proposar temes de debat que l’equip d’administració de la web estudiarà i podrà posar a disposició dels usuaris del mitjà pel seu debat. Les propostes s’hauran d’exposar a l’administació amb un màxim de 1.000 caracters. Les propostes poden enviar-se a iban@esplugues.com.

Qualsevol persona que ho desitgi pot accedir als medis de participació d’Esplugues.com i llegir els missatges publicats.

Responsabilitats

Esplugues.com i els seus administradors no es fan responsables de les opinions dels participants ni les assumeix com a pròpies.
Per poder publicar missatges, cal ser un usuari registrat. Per registrar-se al aportar una adreça d’e-mail vàlida.

En el moment de registrar-se, els usuaris han d’aportar el nom i primer cognom, amb que signaran els seus comentaris al fòrum.

Sobre les alusions

Els administradors ens reservem el dret de retenir la publicació d’un contingut si, aquest, fa alusió a un tercer. Ens reservem el dret de comunicar a l’aludit la inminent publicació del contingut, amb la intenció de que pugui fer rèplica o aclariment.

Els aludits poden contactar-nos a noticies@esplugues.com.

Respecte

Pel correcte funcionament de les eines de participació es requereix respecte mutu entre els usuaris. A més, s’ha de fer servir un llenguatge correcte i no insultar.

Els participants no poden faltar al respecte a altres usuaris ni a persones a les quals facin referència. L’administració pot expulsar els que ho facin o utilitzin un llenguatge que es consideri incorrecte. Tampoc es permet participar sota una falsa identitat o amb personalitat múltiple (diversos usuaris creats per una mateix persona). Davant d’aquests casos l’administració es reserva tots els drets.

Els usuaris no poden publicar:

Missatges o fotografies que requereixin copyright per a ser reproduïts.
Missatges o fotografies amb continguts publicitaris o promocionals.
Missatges que continguin imatges que puguin ser considerades no aptes per al públic menor d’edat.
Missatges amb enllaços a webs externes que tinguin contingut il·legal, pornogràfic o inapropiat.
Missatges que continguin insults o crítiques injustificades i gratuïtes.

Els moderadors designats per Esplugues.com es reserven el dret d’eliminar, sense previ avís, qualsevol missatge que no segueixi aquestes normes bàsiques. També esborraran missatges que no s’adiguin amb el tema que tracti en cada espai. Els moderadors també podran expulsar els usuaris que incompleixin aquestes normes.

Suport dels usuaris

Els usuaris que detectin qualsevol contingut que considerin inapropiat poden escriure’ns a iban@esplugues.com.

Gràcies a tots per la vostra col.laboració.

L’Equip de l’Esplugues.com
E iban@esplugues.com
M 616474208

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Basic data protection information: The processing responsible is Iban Salvador Martinez. Your data will be processed for gestionar i moderar els comentaris. The processing legitimation is the consent of the concerned party. Your data will be processed by Automattic Inc., EEUU to spam filtering. You have the right to access, rectify and cancel the data, as well as other rights, as explained in the privacy policy.