Mares cada cop més grans
Per primer cop, l’edat mitjana de la maternitat supera els 31 anys, mentre es manté la tendència a la baixa en els naixements.
 
Les dones decideixen ser mares cada cop més grans i, al 2011, l’edat mitjana de la maternitat va superar per primer cop els 31 anys. En concret, es va situar en 31,3 anys, davant dels 30,98 de 2010 i dels 30,82 de fa una dècada. A més, en el cas de les mares espanyoles, l’edat mitjana va arribar als 32, mentre que les dones estrangeres fan baixar una mica la mitjana amb 28,8 anys. Així queda recollit a l’informe de l’Institut Nacional d’Estadística sobre Moviment Natural de la Població, on també s’informa que de gener a juny de 2011 van néixer 230.537 nens a Espanya, un 1,1% menys que en el mateix període de l’any anterior, de tal manera que es manté la tendència a la baixa en la natalitat que va començar el 2009.

Segons aquest informe, el nombre mitjà de fills per dona es va mantenir estable en els sis primers mesos de l’any, amb 1,38 nens. La taxa de fecunditat també difereix entre les dones espanyoles i les estrangeres ja que en el primer cas es manté en 1,33 fills, mentre que entre les procedents d’altres països descendeix lleugerament fins a 1,65 fills per mare. La taxa bruta de natalitat (naixements per cada 1.000 habitants) es va situar en el primer semestre en 10,46, el seu nivell més baix des del 2002. Catalunya és una de les comunitats amb una taxa més alta, d’11,42.

Major esperança de vida
L’estudi també recull que l’esperança de vida en el primer semestre de 2011 arriba als 78,8 anys en els homes i als 84,98 en les dones de mitjana en el conjunt d’Espanya. A Catalunya, és una mica superior, de 82,2 anys: 79,19 en els homes i de 85,17 en les dones.

El nombre de morts del primer semestre de 2011 (201.522) va ser un 3,8% superior al del mateix període de l’any anterior i el creixement vegetatiu (diferència entre naixements i defuncions) es va situar en 29.015 persones, un 25,6% menys que entre gener i juny de 2010. Les dades de l’INE reflecteixen també un lleuger augment de la taxa de mortalitat (morts per cada 1.000 habitants), que es va situar en 8,40 enfront dels 8,25 d’un any abans. Del total de morts, només el 2,4% era estranger o de nacionalitat estrangera, malgrat que aquest col·lectiu suposa el 12% de la població resident.

Menys matrimonis
El nombre de matrimonis es va situar en 69.864, el que representa un descens del 5,7% respecte al mateix període de l’any anterior i en el 23% de les noces que es van celebrar almenys un dels cònjuges era estranger. Els matrimonis registrats entre gener i juny de 2011 entre persones del mateix sexe van representar el 2,5% del total.

 
Per LaMalla.cat / ACPG

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Basic data protection information: The processing responsible is Iban Salvador Martinez. Your data will be processed for gestionar i moderar els comentaris. The processing legitimation is the consent of the concerned party. Your data will be processed by Automattic Inc., EEUU to spam filtering. You have the right to access, rectify and delete the data, as well as other rights, as explained in the privacy policy.