L’Ajuntament d’Esplugues congelarà els impostos per segon any consecutiu per ajudar a fer front a la crisi

20131111-181517.jpg

El Consistori dóna ajuts per pagar la taxa d’activitats i l’impost de construccions per afavorir la creació de llocs de treball.

Per segon any consecutiu, el govern municipal de l’Ajuntament d’Esplugues ha decidit que no modificarà els seus impostos i taxes atès l’actual context de crisi. Fins fa dos anys, el Ple municipal aprovava durant el novembre l’actualització dels tributs de cara a l’any vinent, en base a la dada d’inflació interanual registrada el mes d’agost, la qual cosa hauria suposat un increment de l’1,5% en els tributs del 2014. L’any passat, ja es va optar per no aplicar l’increment corresponent per a aquest 2013 (el 2,7%, segons l’IPC interanual d’agost del 2012).

Per tant, l’IBI, l’Impost de Vehicles, l’IAE, la taxa de guals i la taxa per ocupació del domini públic amb taules, entre d’altres, no experimentaran cap increment l’any 2014. A més, es mantindrà el pagament fraccionat en quatre termi- nis per qui domicilïi l’IBI i la taxa de guals.
Amb la decisió de no augmentar la pressió fiscal, Esplugues aspira a continuar tenint una de les fiscalitats més baixes de la província, segons els darrers estudis comparatius elaborats per la Diputació de Barcelona.

D’altra banda, l’Ajuntament continuarà donant ajuts per pagar l’IBI a famílies amb escassa capacitat econòmica (per sota del Salari Mínim Interprofessional). Aquests ajuts seran d’una quantia única de 60 euros per immoble.

Segons l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, “volem ajudar la ciutadania d’Esplugues a fer front a aquesta llarga crisi. Si l’any passat vam introduir ajuts per als col·lectius amb més necessitats, enguany hem incorporat beneficis fiscals per afavorir la instal·lació d’activitats i la creació de llocs de treball”.

En aquest sentit, el Pacte per la Dinamització Econòmica i l’Ocupació, firmat al març per les cinc formacions políti- ques representades al Consistori (PSC, PP, CiU, ICV i ERC), inclou les següents bonificacions fiscals:

• Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO):
– Bonificacions de fins al 60% per a empreses que obrin un negoci, quan es tracti d’obres d’especial interès o utilitat municipal i comportin la contractació de persones a l’atur d’Esplugues.
– Ajut d’un 20% de la quota a petites i mitjanes empreses que creïn una nova activitat o amplïin la seva, vinculat a la creació de llocs de treball.

• Taxa d’Activitats i Instal·lacions:
– Bonificacions acumulables, que poden arribar fins al 80%, per a les empreses de nova creació, d’economia social i que contractin persones a l’atur d’Esplugues.
– Ajut d’un 50% de la quota per a petites i mitjanes empreses que s’instal·lin a Esplugues o amplïin la seva activitat. Aquest ajut es pot incrementar fins al 100%, en funció dels llocs de treball creats.

Font: Ajuntament.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Basic data protection information: The processing responsible is Iban Salvador Martinez. Your data will be processed for gestionar i moderar els comentaris. The processing legitimation is the consent of the concerned party. Your data will be processed by Automattic Inc., EEUU to spam filtering. You have the right to access, rectify and cancel the data, as well as other rights, as explained in the privacy policy.