Informació i suport per a les entitats per fer front a la Reforma Fiscal impulsada pel Govern Central. #esplugues

(null)
[Ajuntament] Com sabeu, ha entrat en vigor una Reforma Fiscal que té importants repercussions sobre la manera de gestionar les entitats.

A les xerrades informatives programades es van presentar aquestes novetats. Posem a la vostra disposició la informació tractada a les esmentades reunions

Documentació reforma fiscal (xerrades dies 3 i 4 de febrer)

Novetats de última hora en referència a la informació traslladada a les xerrades sobre Reforma Fiscal:
L’entitat Suport Associatiu ens ha fet arribar les últimes novetats relatives a aquest tema:

1. Respecte del model 347: Com hem anat comentant aquests dies, la redacció de la Llei no acaba de deixar clar si són únicament les AAPP les que han vist eliminat el límit de l’import, o bé si són també les entitats que reben aquest tipus d’ingressos. Fins fa pocs dies, recomanàvem la presentació de totes, buscant el sentit més estricte de la norma, i amb tota la prudència d’evitar que les entitats rebessin cap requeriment en aquest sentit.

Després de diverses consultes a hisenda que hem fet nosaltres i altres entitats del sector, totes elles telefòniques, i també contactes personals amb responsables de Delegacions, arribem a la conclusió de que sembla ser que l’eliminació d’aquest límit només afecta les pròpies AAPP i no a les entitats receptores de les subvencions, tot i que no tenim cap document escrit que ho garanteixi. Fins a dia d’avui, tampoc hi ha cap doctrina publicada respecte a com s’interpretarà des de l’Agència Tributària, però tot apunta en aquest sentit. Per tant, les entitats només haurien de declarar les subvencions que superessin l’import límit de 3.005,06 € tot i que, si s’inclouen les inferiors, tampoc passaria res.

2. Respecte de l’Impost de Societats i l’obligatorietat de presentació i, relacionada amb aquesta, la de fer la comptabilitat de doble partida i analítica per totes les entitat sense excepcions, es manté. Però fa una setmana el Ministre Montoro es va comprometre verbalment, en el transcurs d’una sessió de control que es va realitzar al Senat, a revisar si tornaven a posar límits a l’obligació de presentació, plantejant el següent:

No hauran de presentar declaració ni portar comptabilitat de forma obligatòria les entitats que compleixin els tres requisits següents:

Els ingressos no podran superar el 50.000 € anuals.

Tots els ingressos no exempts que s’obtinguin (capital, activitats econòmiques) han d’estar sotmeses a retenció.

Aquests ingressos no exempts sotmesos a retenció no podran superar els 1.000 € anuals.

Per tant, si finalment s’aprova en aquests termes, no hauran de presentar el model les entitats que no ingressin més de 50.000 euros anuals, i que no facin cap tipus d’activitat econòmica, és a dir, que tots els seus ingressos provinguin de subvencions, donacions, quotes de socis (que no d’usuaris) i interessos o altres rendes de capital, sotmesos a retenció, i que no passin de 1.000 euros.

Per a qualsevol dubte al respecte podeu adreçar-vos a info@suport.org o bé a través dels tècnics/tècniques municipals habituals.

Guia de confecció del model 347

Model de fitxer senzill en format excel

Informació general Reforma Fiscal

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Basic data protection information: The processing responsible is Iban Salvador Martinez. Your data will be processed for gestionar i moderar els comentaris. The processing legitimation is the consent of the concerned party. Your data will be processed by Automattic Inc., EEUU to spam filtering. You have the right to access, rectify and delete the data, as well as other rights, as explained in the privacy policy.