D’entre els primers decrets signats per l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, en aquest nou mandat 2015-2019 que ara comença, figuren els decrets de nomenament dels regidors i regidores que tenen responsabilitats al nou govern municipal. El nou cartipàs municipal per al mandat dissenya tres grans àmbits organitzatius: Recursos generals i econòmics; Territori i sostenibilitat; i Acció social i ciutadania. Hi haurà 16 regidories delegades i 4 regidories adjuntes.

La principal novetat de l’organigrama polític és la definició d’un nou àmbit d’Acció social i ciutadania, que preveu portar a terme les polítiques adreçades a la ciutadania en l’àmbit social, fomentar la participació ciutadana, vetllar per garantir els drets civils i la qualitat democràtica a la ciutat.
L’alcaldessa assumeix directament les competències en matèria de Recursos generals i econòmics. També queden incloses a Alcaldia les àrees de Planificació estratègica, Seguretat i Convivència ciutadana; Transparència i bon govern; Ciutat del coneixement i ciutats intel·ligents; Innovació i qualitat en la gestió; i Polítiques de dones i usos del temps. L’Alcaldia té a la vegada dos regidors adjunts: Javier Giménez, en l’àmbit de Seguretat ciutadana, i Santi Siquier, en Transparència i bon govern. El 4t Tinent d’Alcaldia, Albert Comellas, estarà a càrrec de l’Àrea de desenvolupament econòmic i assumeix directament la regidoria de Promoció econòmica i ocupació, així com Patrimoni cultural i turisme. Aquesta àrea inclou també Emprenedoria, comerç i consum, a càrrec del regidor Javier Giménez.

El 1r Tinent d’Alcaldia, Eduard Sanz, serà el responsable de l’Àrea de territori i sostenibilitat, i dins d’àquest àmbit el regidor Santi Siquier assumirà les competències de Transport i mobilitat. Eduard Sanz portarà també la regidoria de Comunicació, que al mateix temps té com a regidora adjunta Maribel Aguilera.

L’àmbit d’Acció social i ciutadania recau en la 2n Tinent d’Alcaldia, Sara Forgas, i inclou Política social, Participació ciutadana, Drets civils i Qualitat democràtica. Aquest darrer àmbit sobre Participació, Drets civils i Ciutadania serà assumit per la 3r Tinent d’Alcaldia, Montse Zamora, que també portarà Esports, Infància i Joventut, i Protecció civil. Sara Forgas serà també la regidora de Serveis socials i Salut pública; i Polítiques de famílies i Gent gran.

La responsabilitat de Cultura i agermanaments recau també en la regidora Maribel Aguilera, mentre que la regidora Mariber Peláez serà la responsable de l’àrea d’Educació, Universitat i Cooperació al desenvolupament

El regidor Manel Pozo portarà l’àrea d’Acció comunitària, que inclou les polítiques en matèria d’acolliment a persones nouvingudes, programes transversals d’inclusió i accions de mediació comunitària.

Regidories de Districte

D’altra banda, l’organigrama polític preveu la creació de deu regidories de districte (Centre, El Gall, La Plana, Montesa, Can Vidalet, Can Clota, La Miranda, Finestrelles, Ciutat Diagonal i La Mallola):

– Centre: regidor delegat, Albert Comellas, i regidor adjunt, Manel Pozo.

– El Gall: Manel Pozo, i regidora adjunta, Mariber Peláez.

– La Plana-Montesa: Manel Pozo, i regidora adjunta, Sara Forgas.

– Can Vidalet: José Antonio Hernández, i regidora adjunta, Montse Zamora.

– Can Clota: Javier Giménez, i regidora adjunta, Maribel Aguilera.

– La Miranda-La Mallola: Santi Siquier, i regidor adjunt, Eduard Sanz.

– Finestrelles-Ciutat Diagonal: Eduard Sanz, i regidora adjunta, Maribel Peláez.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Basic data protection information: The processing responsible is Iban Salvador Martinez. Your data will be processed for gestionar i moderar els comentaris. The processing legitimation is the consent of the concerned party. Your data will be processed by Automattic Inc., EEUU to spam filtering. You have the right to access, rectify and delete the data, as well as other rights, as explained in the privacy policy.