@AlbertComelles: "#Esplugues fa tard per començar a decidir les ajudes als seus polígons industrials"

IMG_1424.JPG
Ahir l’AMB va aprovar les bases per subvencionar millores als polígons industrials com els d’Esplugues en les actuacions descrites dessota. Les ajudes seran de fins al 70% i 1,5 milions d’euros per sol·licitud.

Al nostre pacte de pressupost 2014, signat al desembre de 2013 amb el PSC, vam demanar que es bastís un consell per deliberar i acordar les accions prioritàries conjuntament amb els agents socials (empresaris i sindicats) per millorar els polígons. Això ho vam acordar perquè considerem que és un tema cabdal i abans de conèixer que aquesta línia de subvencions es posaria en marxa al llarg del 2014.

Ara que s’ha aprovat aquesta línia de l’AMB, resulta que el termini per presentar projectes acaba el 6 de febrer de 2015 i, així doncs, veiem difícil (però no impossible) que Esplugues hi arribi a temps per la manca de decisió del PSC en aquest aspecte.

Les millores subvencionables són:

a) Reposicions d’inversions que han sobrepassat el període d’amortització. (Vials, voreres, zones verdes, tanques i marges, serveis lligats a la urbanització com l’enllumenat públic, etc.).
b) Projecte de renovació i/o millora de la senyalització i elements de seguretat.
c) Renovació, ampliació i desplegament de noves xarxes de serveis, que complementin les xarxes existents establertes com a serveis mínims a la legislació urbanística, tals com gas, recollida de residus, etc.
d) Instal·lació i desplegament d’elements que millorin la qualitat i fiabilitat del subministrament i estalvi de consums.(Desplegament de fonts energètiques alternatives, tractament i reutilització de l’aigua, instal·lació de TICs, enllumenat de baix consum, etc.).
e) Rehabilitació i adaptació d’edificis.
f) Modificació i adaptació de les instal·lacions dels edificis amb equips que fomentin l’estalvi de consums.(Canvis de combustible en processos industrials, canvi d’equipaments de climatització, enllumenat amb LEDs, telelectura de consums, aprofitament de teulades per generació fotovoltaica o solar tèrmica, etc.)
g) Aquelles que, sense quedar recollides en la llista anterior, com a adquisició pública dels béns necessaris per l’actuació, presentin objectius i/o característiques similars.

Tant de bo no perdem aquesta oportunitat de millorar els nostres polígons industrials per la manca d’agilitat de l’equip de govern!

Albert Comellas
Regidor portaveu de CiU Esplugues

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Basic data protection information: The processing responsible is Iban Salvador Martinez. Your data will be processed for gestionar i moderar els comentaris. The processing legitimation is the consent of the concerned party. Your data will be processed by Automattic Inc., EEUU to spam filtering. You have the right to access, rectify and cancel the data, as well as other rights, as explained in the privacy policy.