Resultat d'imatges de terrazas bares en esplugues

En la sessió del ple ordinari del 26 d’abril s’ha aprovat definitivament l’ordenança municipal reguladora de la instal·lació de terrasses, vetlladors i altres elements al servei d’establiments de restauració, amb l’objectiu prioritari de conciliar el descans veïnal amb el dret de les persones propietàries de bars i restaurants de realitzar la seva activitat comercial. L’ordenança es va aprovar inicialment al ple del 21 de desembre de 2016 i, seguidament, es va sotmetre el document aprovat a informació pública. Hi han votat a favor PSC, PDeCAT i CE, en contra Ciutadans, ERC, PP, ICV i la regidora no adscrita, i s’ha abstingut la CUP.

Les principals novetats de la norma reguladora són que els bars i restaurants hauran de mostrar en un lloc visible l’aforament pel qual tenen llicència, especificant el número de taules i cadires de les terrasses que muntin a l’espai públic; i la limitació horària de les terrasses, que s’ha fixat de la següent manera: de dilluns a dijous: de 8 a 23 hores; divendres, dissabtes i vigílies de festiu: de 8 a 24 hores; i diumenges i festius: de 9 a 23 hores. Quan aquests dies coincideixin amb vigília de festiu, l’horari s’estendrà fins a les 24 h.

Una vegada finalitzat el període d’informació pública, s’han presentat 2 al·legacions, a la vegada que el Síndic de Greuges ha formulat uns suggeriments en relació a la limitació horària d’aquestes activitats a la via pública i a la necessitat d’ajustar el funcionament de les terrasses i els vetlladors a les característiques de l’espai públic.

Les al·legacions formulades i les recomanacions efectuades pel Síndic de Greuges han estat objecte de valoració i informe pel qual es proposa l’estimació d’una part de les al·legacions i la desestimació de la resta. En el mateix informe es proposa la modificació del redactat de determinats articles i disposicions del text de l’Ordenança aprovat inicialment, a fi i efecte de donar satisfacció a les al·legacions estimades total o parcialment.

En el decurs del debat al plenari, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha fet referència a la complexitat de l’ordenança, en què “hem coincidit tots”, però que totes les normes que “es refereixen a ordenar l’espai públic són més complicades, perquè es produeixen interessos dispars, i a vegades és complicat. No ha estat una resolució fàcil, ha tingut treball, debat, s’han estudiat ordenances d’altres municipis, hem fet un procés participatiu i hem parlat amb els veïns, representants dels restauradors, dels comerciants i de la Unió de Botiguers”. Sanz ha dit que “les terrasses a la via pública necessiten una llicència i també contribueixen a la dinamització i a la vida dels barris i, econòmicament a les persones que tenen l’activitat comercial”.

Sanz també ha fet referència a “l’interès dels veïns, que volen descansar en un horari raonable. Els horaris permeten l’equilibri entre l’activitat dels restauradors i el descans veïnal”. Ha acabat dient que, «si bé ara es posarà en marxa, d’aquí un temps avaluarem el seu impacte i, si hi ha algun element que cal revisar, sempre estem a temps de modificar l’ordenança si creiem tots plegats que és l’adequat”.

També per part de l’equip de govern, el portaveu del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Santi Siquier ha volgut incidir que “l’ordenança s’aprova pretenent salvaguardar els interessos generals. Necessitàvem un marc normatiu jurídic nou que donés resposta a l’ocupació d’aquestes instal·lacions en els espais de domini públic i també en espais privats accessibles des del domini públic”. Siquier ha afegit que “portem un any i mig debatent l’ordenança amb els diferents grups municipals, sempre cercant un equilibri amb els interessos generals”. Ha conclòs dient que “hem fet un pas endavant amb l’esforç de tots”.

Julio Roldán, portaveu de Ciutadans, ha dit que “a l’aprovació inicial vam votar a favor” i s’ha referit “a la dificultat del debat per trobar un just equilibri”. Ha afegit que “ara s’ha fet una retallada addicional als horaris” i ha dit que avançar el tancament de les 12 de la nit a les 11 “ens sembla excessiu”.

El portaveu d’ERC, Oriol Torras, ha dit que «al mes de desembre ens vam abstenir, enteníem que era un bon punt de partida i s’havia d’obrir un període per aconseguir el major consens possible, sobretot per no perjudicar a cap de les parts implicades en aquesta ordenança. Entenem que, malgrat que s’ha fet bastant esforç, malauradament no s’ha arribat a un acord satisfactori per totes les parts, encara hi havia possibilitats per flexibilitzar la norma i aconseguir que els empresaris que es dediquen a la restauració en horari nocturn no fossin perjudicats pels horaris de l’ordenança. Entenem que això no és així, estan molt perjudicats”.

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha dit que “és molt complicat trobar l’encaix entre la llibertat dels establiments i el descans dels veïns” i ha dit que les variacions que s’han fet al text aprovat inicialment “han aconseguit desequilibrar l’equilibri que nosaltres enteníem que sí que existia inicialment, votarem en contra”.

La portaveu d’ICV, Estefania Zafra ha dit que “en coherència amb el que vam votar al ple de desembre i pels mateixos motius, tornem a votar en contra”.

Anna Coll, portaveu de la CUP, ha expressat la seva abstenció.

Julián Carrasco, portaveu de Canviem Esplugues, ha manifestat que “aquesta ordenança sempre ha generat problemes a la ciutadania, uns, els restauradors, perquè han de tancar aviat, i els altres, els veïns, perquè tanquen tard. Recull força bé l’esperit que siguin compatibles l’oci i el descans. Els horaris són força acceptables per part de tots. Hem intentat de buscar fórmules perquè tothom estigués content”. També ha fet referència que als barris, “un dels problemes que tenim són els horaris, ho saben els presidents de les associacions de veïns que avui estan aquí”. També ha dit que cal que es compleixin els horaris.

La regidora no adscrita Laura Benito ha fet referència a la dificultat de “conciliar el descans dels veïns amb la limitació horària dels restauradors” i ha dit que “es podrien haver estudiat diferents fórmules; la limitació horària a la llarga és possible que pugui ocasionar perjudicis econòmics als restauradors”.

Font: www.esplugues.cat

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Basic data protection information: The processing responsible is Iban Salvador Martinez. Your data will be processed for gestionar i moderar els comentaris. The processing legitimation is the consent of the concerned party. Your data will be processed by Automattic Inc., EEUU to spam filtering. You have the right to access, rectify and cancel the data, as well as other rights, as explained in the privacy policy.