Nova promoció de 20 pisos concertats a Plaza & Janés

Les persones que vulguin optar a un dels 20 habitatges de règim concertat que l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl (Impsol) està construint al sector Plaza & Janés han d’estar inscrites obligatòriament al Registre de sol·licitants de pisos amb protecció oficial abans del 31 de març (inclòs). O, si més no, haver presentat en aquesta data la sol·licitud d’inscripció, juntament amb la documentació requerida. La promoció del sector Plaza & Janés serà la primera que s’efectuï a Esplugues des de l’entrada en vigor del Registre de sol·licitants. A partir del llistat disponible, a data 31 de març s’iniciarà el procediment d’adjudicació dels habitatges.

A més de la inscripció al Registre, per optar a aquests pisos també cal complir diversos requisits econòmics i d’empadronament, com és habitual en les promocions de règim concertat. Així, les famílies sol·licitants hauran de tenir uns ingressos mínims de 6.335,71 euros anuals i uns màxims en funció del nombre de membres (64.611,24 si és un membre; 66.609,52 si en són dos; 69.474,45 si en són tres, i 69.721,85 si en són més de tres).

Pel que fa a l’empadronament, es requerirà un mínim de 5 anys, tenint en compte que els que porten més de 7 anys tindran prioritat. En ambdós casos, el període de temps podrà ser ininterromput o alternativament des de l’1 de gener de 2002.

De les 20 vivendes, una estarà reservada a persones amb mobilitat reduïda. La superfície dels pisos oscil·la entre 46,74 m2 (1 habitació) a 74,86 m2 (3 habitacions). La promoció compta a més amb 20 places d’aparcament i dos trasters. Els preus dels pisos més aparcament oscil·len entre 126.714,11 i 188.136,96 euros (IVA no inclòs).

Com inscriure’s al Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial?

Les vies són diverses:

– Presencialment: demanant cita prèvia a través del telèfon gratuït 900 300 082.

– Per Internet: a l’adreça www.registresolicitants.cat/registre (Agència de l’Habitatge de Catalunya). També a través del web municipal www.esplugues.cat (apartat Habitatge).

– També es pot descarregar la sol·licitud d’inscripció als webs anteriors, emplenar-la a mà i presentar-la al Punt d’Atenció a la Ciutadania (PAC), juntament amb la documentació requerida.

La possibilitat de realitzar la inscripció a través d’Internet brinda l’oportunitat de fer gairebé totes les gestions des del domicili.

Documentació mínima necessària per formalitzar la inscripció al Registre

– La sol·licitud d’inscripció degudament emplenada i signada per tots els membres de la unitat de convivència.

– Fotocòpia del DNI o NIE.

– Certificat negatiu de béns immobles emès pel Cadastre.

– Fotocòpia del llibre de família o document equivalent que acrediti la convivència. En el cas d’unitats familiars futures, compromís de la seva constitució en menys de tres mesos des del lliurament del pis, en el cas que resultin adjudicataris.

– Justificació de la discapacitat psíquica, física, incapacitat, malaltia. La minusvalidesa ha de ser igual o superior al 33%.

– Documentació acreditativa dels ingressos mitjançant fotocòpia de la declaració de renda. En cas de no estar obligat a presentar declaració, Certificat d’Imputacions d’Hisenda.

– Empadronament a Esplugues, com a mínim, del sol·licitant i/o cosol·licitant. Aquest certificat serà expedit directament per l’Ajuntament.[esplugues.cat]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Basic data protection information: The processing responsible is Iban Salvador Martinez. Your data will be processed for gestionar i moderar els comentaris. The processing legitimation is the consent of the concerned party. Your data will be processed by Automattic Inc., EEUU to spam filtering. You have the right to access, rectify and delete the data, as well as other rights, as explained in the privacy policy.