20121121-160617.jpg

El Consistori dóna ajuts per pagar l’IBI a persones amb escassa capacitat econòmica.

El Ple de l’Ajuntament d’Esplugues que se celebra avui 21 de novembre no modificarà les ordenances fiscals per a l’any 2013. En els darrers anys, la sessió ordinària d’aquest mes s’aprovava l’actualització dels tributs de cara a l’any vinent, en base a la dada d’inflació interanual registrada el mes d’agost. En canvi, aquest any s’ha optat per no aplicar l’increment corresponent (el 2,7%, segons l’IPC interanual d’agost) atès l’actual context de crisi. Per tant, l’IBI, l’Impost de Vehicles, l’IAE, la taxa de guals i la taxa per ocupació del domini públic amb taules, entre d’altres, no experimentaran cap increment l’any 2013.

A més, es mantindrà el pagament fraccionat en quatre terminis per qui domicilïi l’IBI i la taxa de guals.
Amb la decisió de no augmentar la pressió fiscal, Esplugues vol continuar tenint una de les fiscalitats més baixes de la província, segons els darrers estudis comparatius elaborats de la Diputació de Barcelona.

D’altra banda, atenent un dels acords entre PSC i ICV-EUiA per al 2012, l’Ajuntament ha aprovat les bases regulado- res dels ajuts relatius a l’IBI de l’exercici 2012 per a persones amb escassa capacitat econòmica. Les persones be- neficiàries hauran de tenir uns ingressos que no sobrepassin el Salari Mínim Interprofessional (en el cas de viure amb el cònjuge, el límit de la totalitats dels ingressos s’amplia a un 15% més, així com un 10% per la resta de persones empadronades a l’immoble) i tindran fins al 31 de gener del 2013 per presentar la sol·licitud, que serà renovable, com a mínim, per a l’exercici del 2013. L’Ajuntament té reservada una partida de 10.000 euros en el pressupost d’enguany per a aquests ajuts, que seran d’una quantia única de 60 euros per immoble.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Basic data protection information: The processing responsible is Iban Salvador Martinez. Your data will be processed for gestionar i moderar els comentaris. The processing legitimation is the consent of the concerned party. Your data will be processed by Automattic Inc., EEUU to spam filtering. You have the right to access, rectify and cancel the data, as well as other rights, as explained in the privacy policy.