càritas esplugues

A la encíclica “Deus Caritas est”, el Papa Benet XVI diu:

 “L’amor —Caritas— sempre es necessari, fins i tot en la societat més justa… Sempre hi haurà̀ sofriment que necessiti consol i ajuda. Sempre hi haurà̀ solitud. Sempre es donaran també́ situacions de necessitat material en les quals serà̀ indispensable una ajuda que mostri un amor concret al proïsme… una entranyable atenció́ personal… en l’Església batega el dinamisme de l’amor suscitat per l’Esperit de Crist. Aquest amor no brinda als homes nomes ajuda material, sinó́ també́ assossec i cura de l’anima, una ajuda sovint més necessària que el suport material”.

Per aquest camí́ de servei als més pobres trobareu al voluntariat de Càritas.

PRESÈNCIA DE CÀRITAS A ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Qui som ?

Totes les Càritas tenen el mateix símbol: els cors. Un mateix mòbil: l’amor al germà̀. Un mateix objectiu: servir els més pobres.

Suposa estar obert a les necessitats de l’entorn i donar, als recursos de què disposem, el millor destí́ possible.
A Esplugues de Llobregat, les parròquies de Santa Magdalena i Sant Mateu es coordinen formant Càritas Interparroquial d’Esplugues.

La missió́ de Càritas es fer present els qui la societat torna invisibles.


Què fem?

Càritas, acció social de l’Església, acull, escolta, orienta i acompanya les persones que s’adrecen amb una demanda d’ajuda.

Acollida està basada en la relació d’ajuda i s’entén com l’inici d’un procés que té com objectiu millorar les condicions de vida de les persones.

Acollim a les persones les escoltem, acompanyem i, les ajudem intentant resoldre les seves necessitats.

Repartiment d’ aliments i ajudes econòmiques, repartiment de lots d’aliments tots els dijous al convent Montsió, aliments basics com pasta, arròs, llegums, salsa de tomàquet, llet, oli, etc.

Fem ajudes econòmiques de tot tipus, lloguers , llibres, farmàcia, transport, etc.

Botiga d’articles de segona mà, venem roba i objectes per a la llar a preus simbòlics i permet dedicar els ingressos a comprar aliments i fer ajuts econòmics.

Es troba al carrer Laureà Miró 209-211.

Sastrinyols: Borsa de treball. Oferim feines per la llar, companyia, cangurs a qui busca feina.


Com ho fem?


Totes aquestes accions es poden portar a terme gràcies a mes de 50 voluntaris que col•laboren durant tot l’any de forma desinteressada i altruista perquè aquest projecte de la Comunitat Cristiana de les nostres Parròquies pugui tirar endavant.

Una mica d’història de Càritas:

La organització Càritas va néixer a la ciutat alemanya de Colònia, el 9 de novembre de 1897.
Va ser creada pel prelat Lorenz Werthman sj.

El Papa Pius XII va aplegar sota el nom de Càritas totes les accions socials que des de l’Església s’havien fet arreu del mon a favor de la recuperació́ de la devastació́ produïda per la Segona Guerra Mundial.

A Espanya

els estralls causats per la Guerra Civil (1936-1939) van afectar greument la població́ del país, que vivia en una situació́ d’extrema precarietat. Davant d’aquesta situació́, l’Església s’organitzà per atendre les necessitats de bona part de la població́.

A Barcelona

durant els anys cinquanta i seixanta del segle XX, es facilitaven ajudes alimentaries, prestacions mediques i farmacèutiques, atenció a persones sense llar, préstecs per a l’habitatge i promoció́ per a la creació de cooperatives. Entre els anys seixanta i setanta, coincidint amb la proliferació de moviments associatius i veïnals, Càritas hi és present -a traves dels assistents socials- impulsant equipaments i grups. Es va perfilant i consolidant un treball social a favor, sobretot, de l’atenció́ a la gent gran i als infants.

En un moment històric en què a Espanya l’Estat del Benestar avançava de mica en mica, Càritas va ser capdavantera en la promoció dels Serveis Socials.

Als anys 80, amb l’aprovació́ de la Constitució i la implantació́ progressiva d’un sistema públic de Serveis Socials, Càritas col•labora amb algunes administracions públiques, a traves de convenis i subvencions, a fi d’aconseguir una millor eficiència en la distribució dels recursos.

Ja en ple segle XXI, Càritas vol donar resposta a les necessitats de les persones més desfavorides: menors, joves, adults i ancians; nacionals i estrangers, sense que en l’actuació es faci cap discriminació per raó de raça, sexe, cultura o creença.

A Esplugues

L’any 1980 Mossèn Ferran Muñoz va començar tímidament Càritas, amb l’ajut del matrimoni format per Carme Tormo i Josep Diví i Coll.

Al 1992 el va substituir Mossèn Antonio Oliete i es seguí fent una tasca discreta.

A l’arribada el 1995 de Mossèn Xavier Armengol es va donar un fort impuls a Càritas amb nous projectes que feren possible la incorporació de nou voluntariat. A més del matrimoni Diví-Tormo, Mariona Gómez, Brígida Calvente, Mercè̀ Miralles, Teresa Maurel, Carmen Padial, Carme Torres, Teresa Coll, Roser Camps, Conxita Closa, Eva Valdeperas s’encarregaren del serveis, fan visita a malalts, per Nadal es reparteix un lot d’aliments ben complert a les famílies necessitades.

Es feia servir el local que la parròquia disposava al costat de l’Ajuntament a la Plaça Santa Magdalena.

Magdalena. Foto Ana Rubio, Araceli Fernández; Mercè Miralles; Eva Valldeperas i Dolors
Foto Ana Rubio, Araceli Fernández; Mercè Miralles; Eva Valldeperas i Dolors

2000

Va ser quan s’arriba a un protocol de coordinació entre Càritas Interparroquial i els Serveis d’Atenció Social de l’Ajuntament d’Esplugues, a través del Ministerio de Agricultura ens arriben productes excedents de la Unió Europea destinats a famílies en situació de vulnerabilitat social. Això s’aconsegueix gràcies a la iniciativa de Mossèn Armengol i l’Imma Cano, regidora de Serveis Social de l’Ajuntament i col•laboradora de la parròquia.
L’Ajuntament ens envien las famílies, però no sempre podem atendre a totes les que ens enviaven doncs no tenim la capacitat i els recursos per fer-ho. Per això utilitzàvem un sistema de tres mesos d’ajuda y tres de descans per poder beneficiar al màxim numero de persones.

Cada vagada hi han mes voluntaris, el Segundo Muñoz tresorer , la Mariona Gómez coordinadora.

2001-2002

Arriben aliments dels excedents de l’Unió Europea i de la»Fundació Banc dels Aliments», Càritas distribueix aquests aliments i els complementa amb altres bàsics, als locals parroquials a la Plaça Santa Magdalena, un cop a la setmana. Es fa l’acollida de persones necessitades, s’escolten les seves preocupacions, s’orienten cap als serveis socials de l’Ajuntament o a els treballadors Socials de Càritas Diocesana de Barcelona, que també donen suport al equip de voluntaris amb xerrades i cursos de capacitació.
Els aliments que rebiem dels excedents de la Unió Europea els portaven a un local de l’Ajuntament( ja que nosaltres no teníem espai per poder emmagatzemarlos)al barri de la Montesa, compartit amb altres entitats de la població (no estaven gaire contents que ocupéssim l’espai) havíem de repartir en quatre dies totes les tones d’aliments que rebíem, de manera equitativa, entre totes les famílies que venien en un llistat que ens feia arribar l’Ajuntament.
Era una feina esgotadora, que feien 10 voluntaries. Això es va fer al menys en dues entregues de la UE.
Es crea una borsa de treball per donar resposta, amb les persones que sol-liciten un treball, a les demandes de les persones que necessiten algú per les tasques de casa o tenir cura de nens o gent gran. Amb les donacions de roba i altres objectes per la llar s’amplia el rober on tot es donava gratuïtament, però es constata que sempre son les mateixes persones que, setmana rere setmana, s’emporten el millor, es comença a cobrar un preus mínims per la roba i els objectes que s’ofereixen hi això, a part de solucionar el problema dels abusos, es comença a comptar amb un ingressos extres per la compra d’aliments.

Foto Mariona Gómez amb una clienta i donacions per classificar
Foto Mariona Gómez amb una clienta i donacions per classificar

Al 2004 Esplugues passa de la diòcesi de Barcelona a forma part del nou Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

Història de Càritas d'Esplugues

Al 2005 Ens traslladem al local de Laureà Miró,209-211, es fa una petita botiga d’objectes de segona mà (la roba se la queda la Fundació Sta Magdalena per vendrela ells, el reste, sabates, bolsos, pijames, objectes…nosaltres).que es venen a preus simbòlics i a la que tenen accés totes les persones que ho vulguin i que fa que els ingressos augmentin i es pugui afegir més i millors productes bàsics per completar la cistella bàsica que es dona a les famílies, també, gràcies a quest ingressos extres es fan ajudes econòmiques puntuals, allí on l’administració no arriba, sempre amb la supervisió dels treballadors socials de Càritas. El lot especial de Nadal es continua repartint amb productes típics de les festes, incloent pollastre o peix. estem al carrer Laureà Miró 209-211, on compartim local amb Sastrinyols, disposem d’un magatzem i un despatx per fer l’acollida, és un espai tranquil i agradable on les persones que venen es troben còmodes per tal de parlar del que els amoïna i així veure en que els podem ajudar.

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat tramita i subvenciona el transport i emmagatzemen dels aliments que arriben de la Unió Europea, a la Fundació Proa, al carrer de la Miranda.

Càritas Parroquial es financía gràcies a l’ajuda de molts particulars, indústries, comerços i entitats.
Alguns supermercats de la nostra ciutat fan donacions importants d’aliments i d’altres articles com roba, joguines, bolquers, etc., també hi col•laboren indústries alimentaries amb regularitat (Panrico, Crecs, Holland, Danone, Nestlé, Gallina Blanca), alguna ho fa fins i tot des de fora de Catalunya, com Coosur que envia algunes caixes del seu excel•lent oli d’oliva. També es fan campanyes especials per Nadal, en la qual hi col•laboren, portant productes típics d’aquestes festes, els nens i nenes de la catequesi de primera comunió de les dues parròquies i els alumnes del col•legi Natzaret.
La molt bona relació que es té amb el col•legi Natzaret ha fet possible que des de fa més d’un any donin el menjar a una persona malalta, atesa per Càritas.

La Mariona Gomez es la responsable de recollir, transportar i emmagatzemar l’ajuda que rebem, i també́ de preparar les bosses per a la distribució dels aliments; la Conxita truca als possibles col•laboradors (i els qui ja ens ajuden) per sol•licitar allò que puguin aportar;

Foto Eva Valldeperas i Ana Rubio al espai d’acollida de Càritas
Foto Eva Valldeperas i Ana Rubio al espai d’acollida de Càritas

L’Ana porta les tasques burocràtiques, confecció de les fitxes dels usuaris, preparació de les llistes per l’Ajuntament i el Ministerio de Agricultura, etc. Els dijous, fa l’acollida, i comptem amb el suport d’una quarta voluntària, l’Eva Valdeperas.

De la roba s’encarreguen, juntament amb la Mariona, cinc persones més Mercè, Dolors, Montse, Carme i Encarna, la revisen i endrecen, i eliminen tot el que no és aprofitable.

També a les campanyes de Nadal comptem amb d’ altres voluntàries.

Molts veïns de la nostra ciutat hi col·laboren portant la roba que ja no fan servir, així com també́ estris domèstics com plats, olles, coberts, llençols, tovalloles, etc.

Disposem d’una borsa de treball, des d’on ajudem a trobar feina a qui ho demana: neteja de la llar i assistència a malalts, gent gran, o “cangurs” per a nens.

Foto Mercè Miralles, Carmeta Torres i Araceli Fernández
Foto Mercè Miralles, Carmeta Torres i Araceli Fernández

2006 s’atenen unes 50 famílies (140 persones). al carrer Laureà Miró, 209, a la botiga de Sastrinyols, els dijous per la tarda.

La nova Coordinadora es la Rosa Maria Bayó, que dona un nou impuls a les relacions amb l’Ajuntament i el Banc d’Aliments.

Com cada any hem possat per Sant Jordi una paradeta per vendre llibres.

Història de Càritas d'Esplugues

Es va detectar la dificultat en la comunicació de les dones nouvingudes, especialment magrebines, per no saber l ’idioma del país i se’ls va oferir unes classes gratis d’alfabetització, supervisades per una educadora de Càritas Diocesana i algunes voluntàries:, feien classe o ve s’ocupaven de estar amb el nens petits mentre les mares assistien a classe. Va ser una etapa molt enriquidora per a tots, usuàries del servei i voluntàries, però un cop l’Ajuntament va crear el cursos d’alfabetització es va deixar de fer al 2009.

Foto de les alumnes al espai d’alfabetització al Casal parroquial de la Plaça Sta. Magdalena.
Foto de les alumnes al espai d’alfabetització al Casal parroquial de la Plaça Sta. Magdalena.
Història de Càritas d'Esplugues

El Plan de Ayuda de la Union Europea ens ha fet arribar durant l’any 2007 un total de 12 tones d’aliments, llet fresca, llet amb pols, cereals, arròs amb llet, natilles, pasta, sucre, galetes i formatge. La despesa per la compra d’aliments ha estat de 6.113,- €

Durant l’any 2007 han estat ateses 74 famílies amb un total de 243 persones.

Rebem una subvenció de la Fundació “La Caixa” per al sou de l’educadora social.

Actualment Càritas Interparroquial compta amb 18 voluntàries, un treballador social ,Junior Canal, i una educadora, Rosa Mari Galdón, ambdós contractats per Càritas Diocesana.

El 8 de febrer, el Bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés, en Visita Pastoral a la Parròquia de Santa Magdalena, saluda als voluntaris de Càritas a les seves instal•lacions de Laureà Miró, 209. El seu recolzament i afecte va impactar-nos.

Història de Càritas d'Esplugues

2008 –

És l’inici de la greu crisi econòmica, les famílies ateses per Càritas s’incrementent quasi un 50%, hem passat de les 60 que rebien l’ajut al mes de juliol a les 110 al octubre, incorporant dues o tres noves cada setmana.

Foto nens de la Escola Americana visiten la Botiga, porten joguines i ens ajuden a endreçar
Foto nens de la Escola Americana visiten la Botiga, porten joguines i ens ajuden a endreçar

Molts d’aquest aliments s’han recollit gràcies a la generositat dels nens de la catequesis, de l’escola Natzaret, de l’ Asociación Cultural Andaluza Plaza Macael, i als veïns d’Esplugues que han col·laborat a les portes dels supermercats; uns altres s’han hagut de comprar i això ha estat possible gràcies a les aportacions del feligresos de les Parròquies de Santa Magdalena i Sant Mateu, a “ la Caixa”, i també́ a les voluntàries de la botiga d’articles de segona mà i del banc d’aliments que han col·laborat durant tot l’any de forma desinteressada i altruista perquè aquest projecte d’ajuda als mes necessitats pugui tirar endavant.

Història de Càritas d'Esplugues

2009 –

S’incrementen les famílies a 152 (529 persones).
Càritas estava desbordada i demanà ajuda a l’Ajuntament.
Creu Roja s’incorpora a distribuir aliments. al carrer Severo Ochoa, 14, els dimecres per la tarda
Es fa el primer Concert de Gospel a benefici de Càritas, Va tenir lloc a l’Església de Santa Magdalena amb gran èxit de públic.

2010 –

entra en funcionament l’Associació Cristiana d’Ajuda Social Vida, atenen al carrer Miramar, 4, de Can Clota, dilluns i dimecres.
Les tres entitats atenen 196 famílies que representen 680 persones .Els Serveis Socials de l’Ajuntament són normalment qui deriva aquestes persones a Càritas, la meitat aproximadament de Can Vidalet, i la resta de Puig Coca.

Càritas Interparroquial i l’Ajuntament d’Esplugues signen un conveni de col•laboració econòmica a fi de ser més eficients en la distribució d’aliments assignats pels fons de la Unió Europea, pel Banc d’Aliments de Barcelona, per les donacions d’empreses i particulars, i complementats per Càritas.

Història de Càritas d'Esplugues

La botiga d’objectes de segona mà per a la llar, plats, olles, coberts, llençols, mantes, etc. cotxets per nen, joguines, ajuda amb la seva venta, a preus molt assequibles, a obtenir ingressos extres per la compra d’aliments complementaris, ja que els que aporta la Unió Europea i el Banc d’Aliments són molt bàsics, arròs, pasta, galetes, llet amb pols.

Per Nadal es fa una recollida especial d’aliments a les parròquies, a la catequesi de primera comunió, i les escoles Natzaret i Isidre Martí, també es van recollir aliments a las sortida de algun supermercats de la nostra ciutat on tothom qui vol por donar un paquet de arròs, pasta, oli…

2011 –

Les tres entitats atenem unes 270 famílies que representen unes 890 persones.

Una dada interessant per veure l’efecte de la crisi del 2008, és que fins l’any 2010 els usuaris dels nostres serveis eren un 70% d’estrangers i un 30% nacionals. Al 2011 la tendència és 55% estrangers i 45% nacionals. En altres municipis del Baix Llobregat ja estan en els 50-50%. De totes maneres Esplugues es una ciutat privilegiada al tenir un 2% de població en risc d’exclusió social (890 persones sobre una població de 47.000 espluguins), si ho comparem amb alguns barris de Barcelona que en tenen fins a un 20%, o algunes poblacions del Baix Llobregat que en tenen entre un 15 i un 18%, segons dades de Càritas Diocesana del 2011.

El 6 de maig, es van lliurar els guardons de la 7a Nit Premis El Pont d’Esplugues. L’Ajuntament ens va anunciar que hi assistíssim perquè el Banc d’Aliments d’Esplugues, format per la Creu Roja, l’Associació Cristiana d’Ajuda Social Vida, i Càritas, érem finalistes, i la nostra sorpresa va ser majúscula al rebre el Premi d’Honor. No cal dir que el voluntariat de les tres entitats es va emocionar i es va sentir recolzat pel Jurat dels Premis, per l’Ajuntament i per la societat civil espluguenca integrada per associacions culturals, socials, esportives i empresarials. Va ser una nit màgica. El premi el guarda Creu Roja.

Foto  Representats de les tres entitats amb la alcaldessa d’Esplugues
Foto  Representats de les tres entitats amb la alcaldessa d’Esplugues
Recollida de Gent Constructiva
Recollida de Gent Constructiva

2012 el 9 de juny va tenir lloc una recollida d’aliments a la Plaça Blas Infante, amb motiu de la Festa Major de Can Vidalet, organitzat per CanViRock, acte anunciat per Esplugues Televisió. Es tractava d’assistir al concert de rock gratis, però col•laborant amb donacions de menjar pel Banc d’Aliments d’Esplugues. Tot un èxit. També ha sigut un exit el Concert de Gospel i com sempre la venda de Llibres per Sant Jordi.
Aquest any hem ates a 224 families que representen 534 persones.
Tenim 39 voluntaris.

Aquest any s’ha fet el Gran.

Recapte de la fundació Banc dels Aliments i hem tingut donacions de Rotary amb 1600 quilos de congelats, La Caixa , entitats i associacions del nostre poble.

Participem en els Consells de Nova Ciudadania,Ciutat,gent Gran i Cohesió Social.

Foto Esperanza (VIDA), Rosa Maria (Caritas), Paco e  Isabel (Creu Roja), Eva(ViDA) i  el president de Creu Roja Sant Just-Esplugues
Foto Esperanza (VIDA), Rosa Maria (Caritas), Paco e  Isabel (Creu Roja), Eva(ViDA) i  el president de Creu Roja Sant Just-Esplugues

Al 25 de gener del 2013 Las tres entitats que formen el Banc d’aliments d’Esplugues es reuneixen a la saleta adjunt a la alcaldia per coordinar esforços amb l’Ajuntament.

Presidida per l’alcaldessa pilar Diaz i tres regidors.

I el 23 de juliol, a les 19:00 hores, en un acte solemne al Saló de Sessions de l’Ajuntament, es va fer entrega de la Medalla d’Or de la ciutat a la Sra. M. Rosa Campreciós(Fundació Privada Casals d’Avis d’Esplugues, residencies Fèlix Llobet, la Mallola, el Xiprer, centre de dia i menjador Can Vidalet) i a Rosa Maria Bayó en representació de les tres entitats, presents en l’acte, Creu Roja d’Esplugues-Sant Just, Parròquia Santa Magdalena-Càritas Interparroquial i Associació Cristiana d’Ajuda Social Vida.

Tots estavem molts contents al sentir-nos tan valorats i agraits per la màxima distinció local. La Medalla la guarda Càritas a la Parròquia de Santa Magdalena

Aquest any hem  pogut atendre 245 families que representen 633 persones.

Hem contat amb  la ajuda de “Gent constructiva”(organitzen el CanviRock i la botifarrada popular), La Caixa, l’Ajuntament , Rotary, esplais, associacions del nostre poble, partits polítics, entitats, empreses i com sempre particulars que ens donen menjar o donatius. Tenim 40 voluntaris que s’ocupen de les diferents tasques, asistencia a consells, la botiga de segona mà, reoartiment de aliments,  descarrega i ordre dels aliments quqn qrriven al nostre nou banc.  

Foto Rosa maria Bayo en diferents actes
Foto Rosa maria Bayo en diferents actes
Després de 7 anys la Rosa Maria Bayó Corderes  deixa de Coordinar Caritas interparroquial Esplugues i passa a  ferlo la Fernanda Rocamora Torrents
Després de 7 anys la Rosa Maria Bayó Corderes  deixa de Coordinar Caritas interparroquial Esplugues i passa a  ferlo la Fernanda Rocamora Torrents
Fernanda Rocamora i Rosa Maria Bayó
Fernanda Rocamora i Rosa Maria Bayó

Despres d’acondicionar  un espai del Convent Montsió, el 2 de  octubre, inaugurem el nou Banc d’aliments.

Les monges Dominiques , que hi havia 6  , amb la seva priora Sor Montserrat ens van rebre amb el braços oberts i ens van ajudar en tot lo que estava al seu abast,  mobles, mes espai…

A la mateixa congregació esta Sor Lucia Caram que  fa lo mateix a Manresa.

Seguim fent “mercadillos”,Sant Jordi a la Plaça Sta Magdalena, recollides d’aliments i participem en la campanya de Reis  junt amb la Creu roja que organitza l’Ajuntament.

Al 2014 –

Atenem a 303 families, 719 persones.

Tenim 47 voluntaris que fan diferents tasques. Aquest any comença trist ja que un dels nostres voluntaris que ens va ajudar molt en el canvi al convent , Jesús Ramon va mori inesoeradament. Al Banc hi ha una placa en la sala on normalment ell repartia aliments.

Història de Càritas d'Esplugues
Xavi; Ampar; Angels; Nuria, Patricia; Eliseo; Espe, Josep i Virginia.

Com cada any reben la subvenció del Ajuntament, donatius de La Caixa , entitats, empreses, particulars del nostre poble.

El 12 d’abril  es va fer una trobada de voluntaris de Cáritas del Bisbat de Sant Feliu a Montserrat.Va venir el secretari general de Cáritas Espanyola i va anar una bona representació de voluntaris de la nostre Cáritas.

Com hem deixat de donar els aliments a la botiga de Sastrinyols i no necessitem ni neveres ni estants pels aliments decidim fer una ampliació i agafar part de lo que fèiem servir com Banc d’aliments.  Primer vam començar agafant nomes un tros però de seguida vam agafar tot el espai que ocupava el Banc.

Com cada any som els organitzadors del  Gran Recapte , organitzem  els voluntaris que aniran a tots els supers d’Esplugues.

Al desembre, després del Gran recapte i les donacions de les escoles, entitats, particulars… tenim el Banc ple d’aliments.

Al Octubre del 2014 es fan les primeres jornades de trobada i formació de voluntaris de Caritas Catalunya a Girona.

La Ana Rubio participa en la organizació i varies voluntàries d ‘Esplugues assisteixen als actes, dinar al claustre de la catedral, diferents conferencies ( una de elles de Victor Kupers) també es va dormir una nit a un Hotel de la ciutat.

Al 2015 –

Atenem a mes de 800 persones de unes 380 families.

Seguim donan aliments els dijous per la tarde de 16.30 a 19h, cada vagada tenim mes donacions i mes aliments per això podem donar un lot mes complert.

Al Nadal donem un lot especial i poden escollir peix o carn que van a buscar ells mateixos al supermercat.

Tenim 50 voluntaris. Que fan diferents tasques:

Maria Elena, Gloria, Eva i Ana ( tresorera) a la acollida les tardes del dijous.

Diferents voluntaris treballant el dijous pel mati, ordenant i preparant tot per que estigui apunt per a la tarda:

Una vagada al mes ens arriba el camió del Banc del Aliments desde el carrer Motors de Barcelona,  el porta un camió de  la fundació Proa (ho paga l’Ajuntament):

Història de Càritas d'Esplugues
Els nois de Proa ens ajudan sempre a descarregarlo.

Gent constructiva organitza el canvirock i la botifarrada popular, a canvi de aliments que reparteix entre les tres entitats d’Esplugues que donem aliments, Associació Cristiana Vida, Creu Roja i Caritas.

Voluntaris de Vida, Creu roja, Caritas amb els organitzadors, Gent Constructiva, Ivan i Paco, amb els carrets plens d’aliments.

A la dereta la Mercé i la Maria en un altre recollida d’aliments.

Al 2015

Es l’any que el grup de Caritas s’atreveixen a ballar country  al sopar de voluntaris de la parroquia.

Al 2016 –

Atenem a 245 families que representen unes 758 persones.

Hem gastat mes de 7.000€ en diferents ajudes econòmiques per lloguers, subministraments, tiquets de transport, medicaments, llibres escolars, menjador escolar … i continuem ajudant a pagar un sou d’una persona a jornada complerta per la botiga de Sastrinyols.

Desprès de molts anys l’Ana Rubio deixa de ser la Tresorera de Caritas Esplugues i passa a ser lo la Maria Elena Soriano. L’Ana s’en va a fer de secretaria de Caritas Sant Feliu i ella va ser la que va impulsar la incorporació al nif unic de la nostre Caritas.

Al març es va crear la Junta, formada pel consiliari, Mossen Xavier Armengol, coordinadora Fernanda Rocamora, secretari Javier Fernandez, tresorer Maria Elena Soriano, Gloria Izquierdo responsable de acollida, Marta Figueras responsable de la botiga i Patricia Rona del Banc tardes del dijous.

Seguim tenint 50 voluntaris que s’ocupen de les diferents tasques.

Com cada any preparem els lots de Nadal, que a part de contenir productes nadalencs com pinya, torrons , polvorons, neules…peix o carn, es complementat amb un lot de perfumeria que anem a buscar a  la Fundació LA NAU (cada mes recollim productes de neteja)

També fem la parada a la plaça Sta Magdalena durant la Diada de Sant Jordi, i  algun voluntaris en diferents indrets venen llibres o joguets de la nostre botiga en diferents jornades.

A dalt Marta, Cuca, Cristina, abaix Fernanda a la escola Highlands. A la dereta a dalt l’Araceli. Abaix Teresa, Santi, Cristina Araceli i Abaix de tot Montse vevent a les corts.

Coordinem com cada any el Gran Recapte a Esplugues:

Història de Càritas d'Esplugues

Estem en el Programa de Aliments de l’Ajuntament i treballem les tres entitats coordinades:

Història de Càritas d'Esplugues

La Marta Fuertes es la

Treballadora social de l’Ajuntament que coordina la campanya de recollida de diferents entitats i escoles d’Esplugues.

Aquí de visita la Marta Fuertes amb la Fernanda a un projecte solidari a Castelldefels, el restaurant IMPERFECT al octubre del 2017.

Com sempre em rebut la aportació de la Fundació LA CAIXA i  treballadors de la Caixa venen a ajudarnos a la Botiga de Sastrinyols.

Voluntaris al sopar de Voluntaris de la Parroquia:

Història de Càritas d'Esplugues
Reunió de Coordinadors a Sant Feliu

Al febrer del 2017 –

La creu roja deixa de donar aliments a Esplugues, Vida i Caritas ens repartim les famílies que ells atenien es per això que hem pujat aquest any a 385 families que representen un total de 1045 persones.

La fundació Banc d’Aliments ens ha portat aquest any mes de 38 mil kilos de aliments i ens fa donació de una nevera amb portes de vidre.

De la unió Europea hem rebut mes 33 mil kilos , de donants particulars i entitas del poble mes de 6 mil kilos.

Història de Càritas d'Esplugues
Una vagada mes estem en St Jordi a la plaça Sta Magdalena, en la foto, la Maria i la Carme.

Al 2018

Seguim amb moltes famílies 320, 836 persones.

Hem gastat mes de 19 mil € en comprar aliments, encara que rebem aliments de diferents fonts, donacions,  UE i el Banc d’aliments de Barcelona atendre a tantes famílies fa que els productes no arribin per a tots.

Gracies a l’ampliació de la Botiga de Sastrinyols, aquest any hem guanyat  mes de 37 mil€.

Al Banc com sempre tenim la sort de tenir l’ajuda del nois de Proa, diferents escoles d’Esplugues com la UThman. ASB, Nazaret… ens ajuden a descarregar camions, ordenar els aliments, col.locarlos i classificarlos segons la seva caducitat, tan al nostre banc com a Proa.

Anem a buscar fruita i verdura a Mercabarna quincenalment i hem aconseguit que l’ajuntament ens reculli els cartrons i plàstics que generem cada dijous de descarregada.

Tenim 50 voluntaris que fan possible la nostre Cáritas.

Las monjes Dominiques ens acollen i ens ofereixen un dinar per voluntaris, En Jordi, cuiner extraordinari del Convent, ens fa una paella.

Cáritas Interparroquial d’Esplugues te facebook:

Història de Càritas d'Esplugues

Aquí col.laborant amb el Gran recapte, a la foto, Sara Forgas (regidora), Maria, L’alcaldessa (Pilar Diaz), Jacinto i Xavier, tots 3 voluntaris de la nostre Cáritas:

Història de Càritas d'Esplugues

I seguim treballant fins avui!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Basic data protection information: The processing responsible is Iban Salvador Martinez. Your data will be processed for gestionar i moderar els comentaris. The processing legitimation is the consent of the concerned party. Your data will be processed by Automattic Inc., EEUU to spam filtering. You have the right to access, rectify and cancel the data, as well as other rights, as explained in the privacy policy.