image

Una més de les responsabilitats de govern on hi aportem la nostra feina i experiència és en la Transparència i Bon Govern, amb el regidor Santi Siquier com a adjunt a l’alcaldia. Aquesta va ser una de les concrecions del pacte de govern, on s’hi recullen els punts pertinents dels dos programes electorals.

Gràcies a la tasca constant de l’equip de govern s’ha habilitat recentment el Portal del Govern Obert i Transparència (adreça: https://www.seu-e.cat/ca/web/espluguesdellobregat). Hi ha totes les dades rellevants que marca la llei catalana: convenis, subvencions, declaracions d’interessos etcètera. S’han fet públiques també les nostres agendes, on els regidors us informem de les trobades que mantenim amb veïns, entitats, agents socials i econòmics.

I en l’àmbit del Bon Govern, hem aprovat per unanimitat el nou Codi del Bon Govern, que esdevé d’obligatori compliment. S’hi regula, entre d’altres:

– Afavorir la participació i la implicació de la ciutadania i les entitats associatives en el Consell de Ciutat i els Consells Sectorials,
– Publicar els procediments i criteris de concessions de subvencions i ajudes,
– Els compromisos ètics per evitar conflictes d’interessos dels polítics i dels tècnics,
– El Règim de incompatibilitats, les declaracions d’activitats i béns dels polítics,
– El retiment públic de comptes de les assignacions econòmiques als grups polítics.

Molts d’aquests aspectes ja s’han encetat aquest mandat, com heu pogut comprovar enguany a l’hora d’elaborar amb la vostra participació el Pla d’Actuació Municipal, el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible i el proper Pacte per a la Reactivació Econòmica i Ocupació de Qualitat.

Com a nova eina de comunicació amb la ciutadania, s’ha habilitat l’adreça de correu electrònic bongovern@esplugues.cat, on podeu exposar dubtes, queixes, suggeriments, possibles conductes irregulars o incompliments de les normes. Aquestes aportacions seran tractades a una Comissió de seguiment.

Encontraréis la versión en castellano de este artículo en la pàgina / The English version may be found at the address:

www.ConvergentsEsplugues.Cat

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Basic data protection information: The processing responsible is Iban Salvador Martinez. Your data will be processed for gestionar i moderar els comentaris. The processing legitimation is the consent of the concerned party. Your data will be processed by Automattic Inc., EEUU to spam filtering. You have the right to access, rectify and cancel the data, as well as other rights, as explained in the privacy policy.