Els grups del Pressupost Participatiu començaran a treballar a l’octubre

20130731-140951.jpg

Una seixantena de persones s’han interessat per formar-ne part. Les propostes poden presentar-se ‘on line’ o als PAC.

A finals de setembre, les persones que han manifestat el seu interès per formar part dels grups de treball que elaboraran el Pressupost Participatiu seran convocades a una reunió en què es determinarà la composició dels equips que han de començar, a l’octubre, a analitzar les propostes ciutadanes. Més de 60 veïns i veïnes d’Esplugues s’hi han apuntat ja, durant la fase de comunicació i difusió del procés que es va encetar en juliol.

Per obrir el projecte a la ciutadania i donar-ne a conèixer els detalls i procediments participatius oberts, s’han celebrat dues sessions informatives, al Casal de Cultura Robert Brillas i a l’Edifici Cadí. D’altra banda, també al setembre, es presentarà el procés als diferents consells sectorials de la ciutat. El regidor de Participació, Eduard Sanz, va insistir en què “aquesta és una experiència pilot de la qual tots aprendrem”. “El més important”, va afegir, “és que els polítics puguem sentir la veu de la ciutadania i saber quines són les seves prioritats”.

El procés d’elaboració del Pressupost Participatiu permetrà decidir quins projectes s’exe-cutaran amb uns 150.000 euros del pressupost municipal per al 2014 (el 10% dels ingressos propis destinats a inversions). En aquest sentit, Sanz va explicar que aquest 10% “és un començament. D’altra banda, només podem fer ús dels ingressos propis, perquè la resta del pressupost d’inversions prové d’institucions supramunicipals i és per a projectes finalistes, ja concretats, sobre els quals no tenim capacitat decisòria”.

La participació en el procés –oberta a les persones residents a Esplugues o vinculades a la ciutat majors de 16 anys– pot exercir-se omplint un formulari amb propostes (la butlleta es pot trobar a www.espluguesparticipa.com o als PAC) o formant part dels grups de treball que les estudiaran i prioritzaran abans de presentar-les a la Taula del Pressupost Participatiu (formada per membres dels equips ciutadans i representants polítics i tècnics).

Visió de ciutat

El regidor de Participació va demanar “una mirada àmplia” a l’hora de proposar i prioritzar projectes. “Necessitem que apliqueu una visió de ciutat, no centrada només en el vostre barri o carrer”. Per fomentar l’intercanvi d’idees i garantir la representació de les diferents zones de la ciutat, en cada grup s’integraran veïns dels diferents barris.

Així mateix, el treball dels equips (que comptaran amb assessorament tècnic) haurà d’ajustar-se a certs criteris per assegurar que els projectes escollits siguin viables, com ara que entrin dins de les competències municipals, siguin avaluables econòmicament i sostenibles, no plantegin exclusió social i s’ajustin al pressupost acordat.

Més informació: http://www.esplugues.cat/noticias/els-grups-del-pressupost-participatiu-comencaran-a-treballar-a-l2019octubre

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Basic data protection information: The processing responsible is Iban Salvador Martinez. Your data will be processed for gestionar i moderar els comentaris. The processing legitimation is the consent of the concerned party. Your data will be processed by Automattic Inc., EEUU to spam filtering. You have the right to access, rectify and delete the data, as well as other rights, as explained in the privacy policy.