20130507-195920.jpg

Bases de participació

Podran presentar-se totes les persones que acceptin aquestes bases del concurs en la seva totalitat. El motiu fotogràfic a valorar es:

“INSTANTS DE COMPRA O CONTRACTACIÓ DE SERVEI”

vinculat als comerços associats, o adherits, a la Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues.

Cada fotografia haurà de dur un títol escrit al darrera, junt amb un pseudònim que identifiqui l’autor. Dins del sobre que contingui les fotografies presentades, l’autor haurà d’incloure un segon sobre tancat, amb el pseudònim escrit per fora, que contingui les seves dades de contacte; nom complet, adreça, telèfon mòbil i correu electrònic.

Les fotografies seran presentades enviant-les per correu a “Concurs de Fotografia Comercial 2013 de la U.B.E.”, Avinguda de Cornellà 16 Entresol 2a, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

La data límit d’admissió de fotografies serà el dilluns 30 de maig de 2013 o les cartes amb mata-segells amb data màxima de 25 de maig de 2013.

Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies.

El format mínim per a la presentació de fotografies es de 15x20cm, y màxim de 20x25cm.

S’acceptaran fotos en color, i en blanc i negre.

No s’acceptaran fotografies protegides amb vidre.

De totes les fotografies rebudes, 15 seran seleccionades com a finalistes i 3 seran reconegudes amb els següents premis:

1er premi: 150 € en productes dels nostres associats.*
2on premi: 100 € en productes dels nostres associats.*
3er premi: 50 € en productes dels nostres associats.*

*Despesa màxima a gastar en un màxim de dos establiments associats.
Les 3 fotografies finalistes seran exposades a l’estant de la U.B.E. en el Foraestocs del dia 16 de juny en data encara per determinar amb l’administració, però se n’informarà als autors i a la ciutadania en general de quan es durà a terme.

Els comerços hauran d’exhibir en el vidre el distintiu de la UBE i en cas de no desitjar que el seu establiment sigui fotografiat o utilitzat per la seva promoció posterior, haurà de comunicar-ho expressament a contacte@ espluguescomerc.cat.

Participar en aquest concurs comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i de la inapel·lable decisió del jurat format per fotògrafs professionals i professionals de la imatge i la comunicació d’Esplugues.

El jurat estarà format per tres persones de reconeguda experiència en el camp de la fotografia, la imatge i les arts. El jurat es reunirà i donarà veredicte entre el 3 i el 7 de juny de 2013.

El veredicte i la llista de totes obres seleccionades es podrà demanar a contacte@espluguescomerc.cat.
La entrega de premis es durà a FORAESTOCS del mes de juny.
El veredicte dels tres premis serà notificat per correu electrònic i telèfon, on hi constarà el dia i el lloc de la recollida del premi. Les fotografies guanyadores seran publicades al nostre web www.espluguescomerc.cat i també tindrà disfusió mitjançant plataformes de comunicació locals.

Pel sol fet de participar en aquest concurs el autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de les seves fotografies i, en conseqüència, tenir-ne els drets d’autor i els drets d’imatge. Així mateix, l’organització s´eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l’obra, essent l’únic responsable qui presenta l’obra a concurs.

Les fotografies premiades quedaran en propietat de la U.B.E. qui podrà fer-ne us i difusió en qualsevol suport físic o digital, sempre fent constar el nom de l’autor.

Pel sol fet de prendre part en aquest concurs, els participants es comprometen a no reivindicar els drets d´autor per la reproducció de les seves obres en: catàlegs, cartells, dossiers de premsa, reportatges, mitjans audiovisuals i informàtics, etc., fent constar sempre el nom de l’autor.

Esplugues, a 2 de maig de 2013.

Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues
Av. de Cornellà 16, Entl. 2ª, 08950, Esplugues de Llobregat.

Tel.: 615 544 762
www.espluguescomerc.com
president@espluguescomerc.cat

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Basic data protection information: The processing responsible is Iban Salvador Martinez. Your data will be processed for gestionar i moderar els comentaris. The processing legitimation is the consent of the concerned party. Your data will be processed by Automattic Inc., EEUU to spam filtering. You have the right to access, rectify and cancel the data, as well as other rights, as explained in the privacy policy.