Menú Cerrar

La promoció dels drets dels infants, un compromís de grans i petits, per tal de difondre’ls i sensivilitzar la població sobre la importancia de conèixer-los i respectar-los.

El 20 de novembre (2n aniversari de la convenció) ens manifestem per exigir que es respectin els drets dels infants.

Considerem necessari que els governs i els ajuntaments,  juntament amb els mitjans  de comunicació i els col·legis, és comprometin a respectar-los, a difondre’ls  i que promoguin l’ajut internacional en aquells llocs en què cal col·laborar perquè així sigui.    

Volem que els nens i nenes de tot el món creixin lliurement en condicions d’igualtat d’oportunitats. 

 L’educació ha de ser el pilar fonamental en què es basi la construcció d’un món millor. La solidaritat és fonamental perquè el camí sigui més fàcil i, per això, tothom hi hauria  de col·laborar.

 Hem de conscienciar-nos que hi ha greus problemes que impedeixen el desenvolupament de la personalitat i capacitats dels nens i nenes. Tothom  té dret a la vida, a una llar, a una família i a uns serveis de salut dignes. No podem permetre l’explotació dels infants en treballs inadequats i, encara  menys, que participin en conflictes bèl·lics.

 Defensem que tots els nens i nenes tinguin dret a expressar la seva opinió amb llibertat, i que sigui tinguda  en compte.       

 Ens comprometem a denunciar totes les situacions de discriminació, abús i violació  dels drets dels infants i a treballar per un món millor. Si tothom hi col·labora, aconseguirem que els drets s’acomplexin en tots el  racons del planeta.