Menú Cerrar

Avui toca: Sistema horari català. #esplugues

IMG_1576.JPG

El sistema horari català és la forma tradicional d’indicar l’hora en català i exclusiva d’aquesta llengua.En aquest sistema l’hora s’indica amb fraccions de quart i mig quart d’hora. Les fraccions horàries són de l’hora començada, tenint en compte que l’hora sencera marcada pel rellotge n’indica l’acabament. L’ordre seguit és «quarts-minuts-hora posterior». Així, per exemple, les 10:15 h són ‘un quart d’onze’; les 12:30 h són ‘dos quarts d’una’, i les 19:52 h són ‘tres quarts i set minuts de vuit’. Tanmateix, hi ha petites variacions, de manera que, per exemple, se substitueix l’expressió «dos quarts» per dir simplement «quarts», o s’utilitza el «mig quart», com a aproximació, en comptes del massa precís «set minuts i mig».

Exemples de quarts:

01:15 un quart de dues
01:30 dos quarts de dues
01:45 tres quarts de dues
Abreujadament, quan està clar que s’està parlant de l’hora (per exemple, quan te la pregunten), es pot donar sense dir la paraula «quarts»:

07:45 tres de vuit
16:30 dos de cinc
Exemples de mig quart:

02:07:30 mig quart de tres
02:22:30 un quart i mig de tres
02:37:30 dos quarts i mig de tres
02:52:30 tres quarts i mig de tres
Tradicionalment la unitat mínima de temps era el mig quart. L’origen es troba en els rellotges de sol, en què entre hora i hora es marcaven quatre quarts. Si l’ombra es trobava entre dos segments, es parlava de mig quart. D’aquesta forma s’utilitzen expressions aproximades:

03:05 a 03:10 mig quart de quatre
03:10 a 03:20 un quart de quatre
03:20 a 03:25 un quart i mig de quatre
Una expressió popular encara més imprecisa és:

04:20 a 04:40 quarts de cinc

L’hora tradicional catalana.
Altres expressions per precisar uns minuts abans o després dels quarts són:

05:14 vora un quart de sis
05:29 gairebé dos quarts de sis
05:47 tres quarts tocats de sis
06:02 les sis tocades
14:05 les dues ben tocades
13:12 mig quart ben tocat de dues
Aquestes expressions poden tenir variacions locals o dialectals. Actualment s’utilitza una fórmula mixta per obviar imprecisions i especificar els minuts. Es poden indicar indistintament els minuts que falten o que passen dels quarts:

06:13 dos minuts per a un quart de set
06:32 dos quarts de set i dos minuts
Només s’anomenen les hores d’1 a 12 indicant, si cal, que són de la matinada o el matí, o bé del migdia, vesprada, vespre o nit.

IMG_1575.JPG

Vikipedia