20130409-113543.jpg

Data:  29 d’abril

Horari: 13 a 17 h.

Lloc: Edifici Municipal Puig Coca  (Petit Parc de l’Amistat s/n)

Telèfon: 933720416,
ext. 1641,1623,1622,
pvilchez@esplugues.cat

Inscripció fins al 19 d’abril, places limitades

Presentació

L’Ajuntament d’Esplugues va aprovar  el Pacte per a la Dinamització Econòmica i l’Ocupació subscrit per tots els grups politics amb representació al consistori.  L’objectiu  del Pacte és generar i atraure activitat, incrementar la competitivitat d’Esplugues i de les seves empreses i contribuir a la creació de nous llocs de treball.

Una de les actuacions consisteix en contribuir a la millora professional del comerç i dels serveis de proximitat a través d’una àmplia oferta formativa, com a eina clau per millorar la competitivitat en un entorn de crisi i de canvis en els hàbits de compra.

Destinataris

Persones treballadores als  Mercats Municipals

Persones treballadores a  Bars i Restaurants

Persones treballadores als  establiments d’alimentació.

Programa

A partir del Reglament europeu 852/2004, relatiu a la higiene dels productes alimentosos, es determina que les empreses del sector alimentari garanteixin que els manipuladors d’aliments disposen d’una formació adequada en higiene dels aliments d’acord amb la seva activitat laboral.

L’Objectiu del curs és:

– fomentar l’ús de les bones pràctiques de manipulació

– formar el personal en matèria d’higiene alimentària

– prevenir toxiinfeccions alimentàries

-motivar al personal manipulador, perquè amb els coneixements adquirits sobre    higiene, millorin les seves funcions habituals.

-estimular i implicar el personal en manipulació correcta dels aliments

-revisar els conceptes APPCC.

 

Metodologia:

La dinàmica de la sessió consistirà en l’exposició dels diferents temes teòrics acompanyada d’exercicis pràctics individuals o en grup per consolidar tots els conceptes explicats durant la sessió teòrica.

Diploma:

Es lliurarà un diploma de la Cambra de Barcelona  i de l’Ajuntament d’Esplugues , acreditatiu de la realització del programa per a cada participant.

Inscripció:

Fins al 19 d’abril, poden formalitzar la  inscripció trucant al  telèfon: 933720416, ext. 1641,1623,1622 o via e-mail:pvilchez@esplugues.cat .Cal recordar que les places són limitades i que es realitzaran les inscripcions per rigorós ordre de trucada o sol·licitud via e-mail.

 

Regidoria de Promoció Econòmica

Curso Gratuito: Higiene i manipulación de alimentos

Fecha: 29 de abril

Horario: 13 a 17 h.

Lugar: Edificio Municipal Puig Coca (Petit Parc de l’Amistat s/n)

Teléfono:933720416  ext. 1641, 1623, 1622.

e-mail: pvilchez@esplugues.cat.

Inscripción hasta el 19 de abril, plazas limitadas

Presentación

El Ayuntamiento de Esplugues aprobó  el Pacto para la Dinamización Económica y la Ocupación suscrito por todos los grupos políticos con representación en el consistorio. El objetivo del Pacto es generar y atraer actividad, incrementar la competitividad de Esplugues y de sus empresas y contribuir a la creación de nuevos puestos de trabajo.

Una de las actuaciones consiste en contribuir en la mejora profesional del comercio y de los servicios  de proximidad a través de una amplia oferta formativa, como herramienta clave para mejorar la competitividad en un entorno de crisis y de cambio  en los hábitos de compra.

 

Destinatarios

Personas trabajadoras en los Mercados Municipales.

Personas trabajadoras en Bares y Restaurantes.

Personas trabajadoras en los establecimientos de alimentación.

Programa

A partir del Reglamentos europeo 852/2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, se determina que las empresas del sector alimentario garanticen que los manipuladores de alimentos  dispongan de una formación adecuada en higiene de los alimentos de acuerdo con su actividad laboral.

El objetivo del curso es:

–          Fomentar el uso de las buenas prácticas de manipulación.

–          Formar al personal en materia de higiene alimentaria.

–          Prevenir toxiinfecciones alimentarias.

–          Motivar al personal manipulador, para que con los conocimientos adquiridos sobre higiene, mejoren sus funciones habituales.

–          Estimular e implicar al personal en la manipulación correcta de los alimentos.

–          Revisar los conceptos APPCC.

Metodología:

La dinámica de la sesión consistirá  en la exposición de los diferentes  temas teóricos, acompañada de ejercicios prácticos individuales o en grupo para consolidar todos los conceptos explicados durante la sesión teórica.

Diploma:

Se entregará un diploma de la Cámara de Barcelona y del Ayuntamiento de Esplugues, acreditativo de la realización del programa para cada participante.

Inscripción:

Hasta el 19 de abril, pueden formalizar  la inscripción llamando al teléfono: 933720416, ext 1641, 1623, 1622 o vía e-mail: pvilchez@esplugues.cat.  Recordamos que las plazas son limitadas y que se realizaran las inscripciones por riguroso orden de llamada o solicitud  vía e-mail.

 

Regiduría de Promoción Económica

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Basic data protection information: The processing responsible is Iban Salvador Martinez. Your data will be processed for gestionar i moderar els comentaris. The processing legitimation is the consent of the concerned party. Your data will be processed by Automattic Inc., EEUU to spam filtering. You have the right to access, rectify and delete the data, as well as other rights, as explained in the privacy policy.