Aquesta tarda es presenta a la ciutadania el Pacte per a la Dinamització Econòmica i l’Ocupació

L’Ajuntament d’Esplugues ha organitzat aquesta tarda un acte, obert a tota la ciutadania, per presentar el Pacte per a la Dinamització Econòmica i l’Ocupació, signat per totes les formacions polítiques amb representació al consistori –PSC, PP, CiU, ICV-EUiA i ERC– el passat 5 de març.

La presentació tindrà lloc avui dimecres, 13 de març, a les 19 hores, al Casal de Cultura Robert Brillas.

La finalitat de la convocatòria és implicar els agents econòmics i socials en l’objectiu de generar i atraure activitat econòmica a la ciutat i millorar l’ocupació de les persones i la creació de nous llocs de treball.

En el pacte es recullen 33 actuacions orientades a incrementar la competitivitat d’Esplugues i les empreses instal·lades al municipi.

Empreses
– Es donarà atenció especialitzada d’acompanyament i assessorament a empreses, cooperatives, persones emprenedores i professionals.
– S’elaborarà un cens de locals buits i de naus industrials disponibles.
– Es fomentarà la subscripció de convenis entre empreses i escoles per afavorir les pràctiques.
– Es facilitarà espais a empreses i persones emprenedores per reunir-se i per treballar, i s’estudiarà la viabilitat de crear un viver d’empreses.
– S’analitzarà el teixit empresarial actual, per definir el tipus d’empresa que es desitgi que s’implanti a Esplugues.
– S’oferirà formació empresarial i tecnològica.
– Es redactarà un Pla de Millora Urbana de les Zones d’Activitat Econòmica.
– S’introduiran clàusules socials en els procediments de contractació pública.

Emprenedoria
– Es realitzarà un projecte pilot de cultura emprenedora a l’escola, amb alumnes de secundària i de cicles formatius.
– Es realitzaran activitats formatives.
– Es potenciarà l’emprenedoria i el lideratge femení.
– Es faran jornades per intercanviar experiències.
– Se simplificaran els procediments administratius.
– Es bonificarà la taxa d’activitats per a empreses de nova creació, cooperatives i empreses d’economia social.
– Es bonificarà l’impost sobre construccions quan es tracti d’obres declarades d’interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials o de foment de l’ocupació.
– S’establiran ajuts, fins al 90%, de la taxa d’activitats i de la taxa urbanística, sempre que s’acrediti la contractació de persones d’Esplugues.

Comerç
– S’oferirà formació.
– Es continuarà apostant per mostres com Firesplugues i Mostra-Canvi.
– Es potenciaran els eixos comercials amb actuacions urbanístiques.
– Es crearà un cens d’activitat comercial.

Ocupació
– Es potenciarà la Borsa de Treball i el servei d’intermediació municipals.
– Es potenciaran els recursos ocupacionals d’accés lliure.
– Es realitzaran accions formatives grupals relacionades amb l’orientació laboral, i d’alfabetització digital.
– Se subvencionarà la contractació de persones a l’atur d’Esplugues.
– Es realitzaran programes innovadors per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció.

Font: Ajuntament

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Basic data protection information: The processing responsible is Iban Salvador Martinez. Your data will be processed for gestionar i moderar els comentaris. The processing legitimation is the consent of the concerned party. Your data will be processed by Automattic Inc., EEUU to spam filtering. You have the right to access, rectify and cancel the data, as well as other rights, as explained in the privacy policy.