Menú Cerrar

Subvencions a les actuacions que fomentin l’ús de la llengua catalana en l’àmbit empresarial

El dia 17 de juny del 2013 es va publicar al DOGC núm. 6398 aquesta convocatòria. (http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6398/1305156.pdf).

Termini de presentació de sol·licituds: del 26 de juny al 9 de juliol del 2013.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és, igual que l’any passat, promoure actuacions que fomentin l’ús de la llengua catalana en l’àmbit empresarial, preferentment en els àmbits següents:

a) Productes i serveis tecnològics adreçats a usuaris finals (aplicacions per a mòbil, tauletes tàctils i altres productes similars, videojocs, etc.).
b) Ús oral de la llengua catalana en l’atenció al públic.
c) Material publicitari en català per a la versió catalana del producte o servei tecnològic.

Queden excloses d’aquestes bases les iniciatives que tinguin com a objecte l’elaboració o traducció de pàgines web; l’edició de llibres, revistes o butlletins, i les despeses de cursos generals de català.

Calendari de les actuacions
Les actuacions per a les quals se sol·licitin les subvencions s’han de dur a terme entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2013.

Destinataris
Empreses que ofereixen béns i serveis a Catalunya.

Presentació de sol·licituds
(http://cultura.gencat.cat/subvencionsitramits).

Informació

Consultes relacionades amb la gestió de les subvencions:

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Portal de Santa Madrona, 6-8
08001 Barcelona
Telèfon 93 316 28 47
http://cultura.gencat.cat/osic

Consultes relacionades amb el contingut dels projectes:

Punt d’atenció a l’empresa
Servei de Foment de l’Ús del Català
Passatge de la Banca, 1-3
08002 Barcelona
Telèfons 93 567 10 25
www.gencat.cat/llengua/puntempresa

Us recordo com funciona el tema de les subvencions:

Per a optar a la subvenció, l’empresa ha de presentar, dins del termini indicat, a la DGPL el projecte d’activitats amb el pressupost corresponent, d’acord amb el que recullen les bases de la convocatòria. La DGPL valora els projectes i resol qui ha de rebre o no la subvenció.

Molt cordialment,

Assumpta Casanova
Formació i Foment
Consorci per a la Normalització Lingüística
93 272 31 00
——————————————–
[email protected]
www.cpnl.cat
——————————————–