Menú Cerrar

S’obre la inscripció al Programa de Qualificació Professional d’auxiliar d’activitats d’oficina adreçat a joves

L’Ajuntament d’Esplugues ha sol·licitat un nou Programa de Qualificació Profesional Inicial (PQPI) d’auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals, un projecte formatiu adreçat als joves d’entre 16 i 24 anys que no hagin finalitzat els estudis d’ESO. L’objectiu del programa es garantir a les persones participants una formació bàsica i professional que faciliti la seva incorporació al món laboral o la continuïtat en un itinerari formatiu (especialment, en la formació professional de grau mitjà).

L’organització d’aquest curs s’ha programat atenent a les xifres preocupants d’atur juvenil, que es dupliquen en el cas dels joves amb un nivell més baix d’instrucció.

La data provisional prevista per al començament del curs és el 10 de desembre. La duració del programa és de 869 hores (de desembre a juliol) i l’horari de classe serà de 8.30 a 14.30 hores, de dilluns a divendres.

El programa inclou formació teòrico-pràctica (tècniques administratives bàsiques d’oficina, operacions bàsiques de comunicació, reproducció i arxiu, enregistrament de dades, tractament de textos i introducció al sector professional i a l’entorn socioeconòmic, entre altres matèries) i pràctica en centres de treball.

Les persones interessades a apuntar-s’hi poden trucar al 933 720 416 i demanar per Gemma Vélez ([email protected]). Font: [esplugues.cat]