Menú Cerrar

Sinera: Fem previsió social, som la mutualitat dels barris

Sinera neix arran de l’experiència de les vocalies d’enterrament existents en diferents AV de Catalunya en les quals les despeses d’enterrament d’un veí o veïna eren assumides entre tots els socis de l’entitat veïnal.

Amb aquest antecedent, la mutualitat promou la solidaritat i l’ajuda mútua entre els i les associades de les AV que així ho vulguin, mitjançant l’exercici de la previsió social de caràcter voluntari. El servei inclou les despeses que originen un enterrament, així com el cost de la defensa jurídica dels drets succesoris dels mutualistes o beneficiaris inscrits a la prestació. Actualment hi ha 56.800 persones beneficiàries de 153 entitats col·laboradores, repartides en 33 municipis. (Vista la NOVA WEB)

La mutualitat dels barris

Servei que ofereix: Fés-te beneficiari! (descarregar-se tríptic)

-L’enterrament
Sinera es fa càrrec de les despeses que originen la tramitació i organització de l’enterrament dels seus associats.
Inclou entre d’altres, sarcòfag, cotxe fúnebre, 2 cotxes d’acompanyants, 2 corones, 100 recordatoris, lloguer del nínxol amb un màxim de 5 anys, sala de vetlla i servei d’incineració i repatriació.

-Servei d’ assistència jurídica a la defunció
Comprèn les despeses que originen els tràmits administratius, judicials o extrajudicials, produïts com a conseqüència de la defunció.Inclou:

Sol·licitud de certificats de defunció / Sol·licitud de la pensió de viduïtat

Subrogació de l’habitatge de lloguer/ Sol·licitud certificat d’actes d’últimes voluntats

Declaració d’hereus abintestat/ Tràmits d’acceptació d’herència (pagament de l’impost de societats, Registre de la propietat)
-Sinera Dependència: més serveis pels socis que més ho necessiten! (descarregar-se tríptic)

La mutualitat dóna ajudes econòmiques en forma de xecs de serveis als i a les mutualistes que necessitin atenció domiciliària.

Inclou:

Serveis d’assistència a la persona: higene personal, preparació d’aliments, control de la medicació, higiene de la llar

Serveis d’acompanyament: a la llar, visites mèdiques, gestions, passeigs

Informa’t a la teva AV o truca a Sinera: 93 268 91 30