Categoría: Sanidad

El Far col·labora solidàriament en la difusió de la recollida d’aliments i joguines de -Hasta que cante el Gallo.

Des de la direcció de Hasta que cante el Gallo volem expresar el nostre agraïment als medis de comunicació que ja col·laboren desinteressadament amb aquesta causa solidaria: La Premsa del Baix, ETV i El Far. Iban Salvador Director de l’Esplugues.com

El soroll, la brutícia i els impagaments, principals problemes de convivència a Esplugues.

Segons dades de l’Ajuntament d’Esplugues, durant els dos anys de funcionament d’aquest servei s’han atès 200 sol·licituds de mediació.  D’aquestes, més de la meitat estaven relacionades amb desacords entre veïns derivat de sorolls, brutícia, impagament de rebuts, o la instal·lació…