Menú Cerrar

Resultat de les Eleccions Europees 2014 a #Esplugues

Escrutini total amb comparativa 2009/2014

eu10_total

 

Escrutini per districtes amb comparativa 2009/2014

Can Vidalet

canvidalet

La Plana

plana

El Centre

centre

La Montesa

montesa

Can Clota

canclota

El Gall

gall

La Mallola

mallola

La Miranda

lamiranda

Finestrelles

finestrelles

Ciutat Diagonal

diagonal

Font: http://electorweb.esplugues.cat:88