Menú Cerrar

#PIMES i #comerç al Consell de Ciutat d’#Esplugues

20140527-005157.jpg

Les PIMES i el comerç al detall són la primera font de treball i de cohesió social a Catalunya.

Sovint donen la primera oportunitat de feina a joves que tots just comencen la seva vida
laboral o la compatibilitzen amb els estudis. I malgrat l’ineluctable compromís horari que tot comerç comporta en termes d’atenció al públic, també són la primera font de treball per a les dones.

És menester, doncs, redreçar la tendència actual de destrucció d’aquesta font de feina
i cohesió social a Esplugues.

CiU ha suggerit que s’aprofiti el proper Consell de Ciutat del juny per donar a aquests sectors l’atenció que demanen. Com ens deia recentment el Catedràtic Emèrit J.M. Bermudo durant
una conferència a Esplugues, la Democràcia té dues vessants: És el dret a donar la nostra opinió i el deure de pensar col·lectivament.