Menú Cerrar

Pacte a Esplugues per crear ocupació i reactivar l’economia

20130306-191751.jpg

Esplugues té un índex de persones aturades del 14,7, inferior a la mitjana metropolitana i de Catalunya (16,2) i a la del Baix Llobregat (16,5), segons l’informe de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat en acabar el 2012. No obstant, l’impacte de la crisi econòmica es deixa notar, com a arreu. Per fer-hi front, els cinc grups municipals amb representació a l’Ajuntament (PSC, PPC, CiU, ICV-EUiA i ERC) van subscriure ahir a la tarda el Pacte per a la Dinamització Econòmica i l’Ocupació a Esplugues de Llobregat 2013-2015, que inclou 33 actuacions per revitalitzar l’activitat econòmica, generar nous llocs de treball i augmentar la competitivitat empresarial a la ciutat.

“Es tracta d’actuacions concretes per prioritzar la contractació de persones aturades d’Esplugues, impulsar la creació de cooperatives i de petites i mitjanes empreses, donar suport a les empreses i l’emprenedoria, i establir diferents tipus de bonificacions fiscals i ajuts”, segons l’alcaldessa, Pilar Díaz (PSC). Les principals actuacions, dividides en quatre àmbits (Empreses, Emprenedoria, Comerç i Ocupació), són les següents:

Empreses
– Es donarà atenció especialitzada d’acompanyament i assessorament a empreses, cooperatives, persones emprenedores i professionals.
– S’elaborarà un cens de locals buits i de naus industrials disponibles.
– Es fomentarà la subscripció de convenis entre empreses i escoles per afavorir les pràctiques.
– Es facilitarà espais a empreses i persones emprenedores per reunir-se i per treballar, i s’estudiarà la viabilitat de crear un viver d’empreses.
– S’analitzarà el teixit empresarial actual, per definir el tipus d’empresa que es desitgi que s’implanti a Esplugues.
– S’oferirà formació empresarial i tecnològica.
– Es redactarà un Pla de Millora Urbana de les Zones d’Activitat Econòmica.
– S’introduiran clàusules socials en els procediments de contractació pública.

Emprenedoria
– Es realitzarà un projecte pilot de cultura emprenedora a l’escola, amb alumnes de secundària i de cicles formatius.
– Es realitzaran activitats formatives.
– Es potenciarà l’emprenedoria i el lideratge femení.
– Es faran jornades per intercanviar experiències.
– Se simplificaran els procediments administratius.
– Es bonificarà la taxa d’activitats per a empreses de nova creació, cooperatives i empreses d’economia social.
– Es bonificarà l’impost sobre construccions quan es tracti d’obres declarades d’interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials o de foment de l’ocupació.
– S’establiran ajuts, fins al 90%, de la taxa d’activitats i de la taxa urbanística, sempre que s’acrediti la contractació de persones d’Esplugues.

Comerç
– S’oferirà formació.
– Es continuarà apostant per mostres com Firesplugues i Mostra-Canvi.
– Es potenciaran els eixos comercials amb actuacions urbanístiques.
– Es crearà un cens d’activitat comercial.

Ocupació
– Es potenciarà la Borsa de Treball i el servei d’intermediació municipals.
– Es potenciaran els recursos ocupacionals d’accés lliure.
– Es realitzaran accions formatives grupals relacionades amb l’orientació laboral, i d’alfabetització digital.
– Se subvencionarà la contractació de persones a l’atur d’Esplugues.
– Es realitzaran programes innovadors per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció.

Font: Ajuntament