Menú Cerrar

L’Agent Tutor obté la màxima puntuació en les avaluacions dels centres docents. #esplugues

  

Els equips directius destaquen “la immediatesa en l’atenció” i “l’eficàcia” d’aquesta eina en la mediació en conflicte.

La figura de l’Agent Tutor ha tornat a aconseguir, un any més, una valoració molt positiva per part dels equips directius dels vuit centres docents en què actua, com a mediador en conflictes, el policia local Manel Muñoz (els instituts Joanot Martorell, La Mallola i Severo Ochoa; les escoles Gras Soler, Joan Maragall, Utmar i Natzaret; i el centre de formació Isoveri). En les enquestes de valoració del servei, aquesta eina, que els directors i directores qualifiquen de “molt eficaç”, obté la puntuació màxima en totes les qüestions plantejades: relació de l’agent amb el centre, tasca que desenvolupa amb els infants i joves, assoliment de les expectatives inicials i valoració global.

Entre els aspectes a destacar, les escoles i instituts coincideixen a assenyalar “la immediates i rapidesa de l’atenció” en cas de conflictes i “la consideració amb l’alumnat”, i entenen la presència d’aquesta figura als centres com a “imprescindible i necessària”.
El projecte Agent Tutor, una iniciativa pionera de l’Ajuntament d’Esplugues, va ser implantat als instituts de la ciutat l’any 2009 i en els darrers dos anys s’ha estés també a les escoles. Recentment, aquesta experiència ha estat inclosa al Banc de Bones Pràctiques del Govern Local de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer per tractar-se d’una “aportació innovadora i de qualitat en la temàtica de la convivència”.
Més de 60 intervencions en un any

Durant el darrer curs escolar, l’Agent Tutor ha realitzat 61 intervencions als centres de secundària i batxillerat i s’ha reunit amb 131 joves. A primària s’han fet 4 intervencions i s’han entrevistat 14 infants. Gairebé la totalitat dels conflictes detectats s’han resolt mitjançant mediació i mesures educatives aplicades pels instituts i escoles.

Pel que fa a les activitats complementàries a la tasca de mediació de l’Agent Tutor, destaquen el taller sobre bullying, en col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés i en el marc de l’Audiència Pública als nois i noies de 4t d’ESO; una xerrada del jutge de menors de Barcelona adreçada a l’alumnat de 4t d’ESO sobre justícia juvenil i responsabilitat dels menors; i les xerrades sobre ciberassetjament, adreçades a primària i secundària i a pares i mares, a càrrec de professionals del centre Psicosedna.

El nombre d’infants i joves que s’han beneficiat de l’acció de l’Agent Tutor (a través d’intervencions, entrevistes o propostes formatives) ascendeix a 600.