Menú Cerrar

La Unió Europea reconeix un projecte intergeneracional d’Esplugues

El programa d’alfabetització digital intergeneracional, en què participen infants i gent gran de Can Vidalet, és l’única iniciativa catalana destacada per la Unió Europea al seu butlletí digital (http://europa.eu) amb motiu de l’Any Eu­ro­peu de l’Envelliment Actiu i la So­lidaritat Interge­neracional 2012. L’objectiu d’aquest any és sensibilitzar sobre la contribució que la gent gran pot aportar a la societat, al mateix temps que animar els responsables polítics i altres persones interessades a actuar a fi de crear millors oportunitats per l’envelliment actiu i enfortir la solidaritat intergeneracional.

El Programa d’Alfabetització Digital In­tergeneracional es va iniciar el 2009, dins del Pla de Millora Integral de Can Vidalet, i consisteix en què infants de primària ensenyin a persones grans els coneixements adequats per fer un ús quotidià de les tecnologies de la informació i de les comunicacions. Durant els primer anys van participar dos centres escolars de Can Vidalet, treballant una persona gran per cada dos alumnes. Durant el curs escolar 2011-2012 estan participant de nou dues escoles (Matilde Orduña i Can Vidalet) amb 48 escolars de 4t de primària i 26 persones grans. A més, enguany s’ha creat un nou grup amb 16 joves de 4t d’ESO de l’Institut Joanot Martorell, que treballen amb 8 persones grans, realitzant conjuntament amb les TIC una part del treball de recerca final sobre un tema d’interés comú.

L’objectiu del programa és doble: d’una banda, promou l’envelliment actiu a través de la interacció de la gent gran amb infants i joves del seu barri, i també promou l’ús de les persones grans de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per reduir la bretxa digital. D’altra banda, una altra prioritat del programa és la construcció d’un teixit social actiu, que s’aconsegueix fent que infants i joves siguin els mestres de les TIC de les generacions més grans.[esplugues.cat]