Menú Cerrar

La UBE demanem la creació a #Esplugues de la figura de l»Agent de mediació’ per atendre els casos de reiterades denúncies d’un mateix veí cap a un mateix restaurador. Aquesta figura se’ns fa indispensable per identificar falses denuncies. #comerç

«Alguns veïns poden estar denunciant sistemàticament a un soci pel sol fet d’estar en desacord de tenir un bar a sota de casa. Hem de defensar el dret dels nostres comerciants a treballar sense por a falses denúncies.»

Necessitem que la policia faci un seguiment quan reiterades denúncies d’un mateix veí resulten no ser verídiques. Els restauradors demanden més protecció davant d’aquests casos.

«Quan el cas es reitera de forma anormal els comerciants perceben un greuge del qual ne’m d’estudiar una solució. Són la part més desprotegida del cas.»

Alguns restauradors, de La Plana i Can Vidalet, se senten acossats per reiterades denúncies d’un mateix veí, o col.lectiu veïnal, amb qui mantenen una preocupant relació.

Sempre que un ciutadà truca a la policia, aquesta acudeix per verificar qué passa. La nostra preocupació neix en quant després de tres o més trucades de denuncia es comprova que el restaurador en qüestió actua dins de l’ordenança vigent, o se li atribueixen pressumptes faltes, que ja havent estat comprobades per la policia, no resulten certes. El restaurador pot veure compromesa la seva bona imatge.

La UBE proposem que en quant detectem una d’aquestes situacions, sota la nostra sol·licitud, es nomeni a un agent de policía qui faci un seguiment específic del cas.

Obrim un periòde de contactes amb associacions veïnals, i l’administració local per tal d’engegar els mecanismes necessaris per defendre els drets dels nostres associats.