Menú Cerrar

Esplugues aprova un pla d’accions per a l’acollida de persones refugiades de conflictes bèlics

image

Entre d’altres accions, es crea un registre de famílies que s’ofereixin a acollir aques- tes persones.

[Ajuntament] Davant el drama humanitari que pateixen els milers de persones que han de sortir de Síria i d’altres països com a conseqüència de conflictes bèlics, i que busquen a Europa un lloc d’asil al qual tenen dret, l’Ajuntament d’Esplugues ha aprovat aquest dimecres 10 de setembre, en Junta de Govern, adherir-se al grup de ciutats que es solidaritzen amb aquest drama i encetar l’elaboració d’un Pla municipal d’acollida a les persones refugiades procedents dels conflictes bèlics. El Pla acordat conté les següents línies bàsiques:

• Posar a disposició de les persones acollides els recursos per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació (programa d’aliments).

• Crear un registre de famílies que s’ofereixin a acollir a aquestes persones nouvingudes.

• Crear una taula de treball integrada pel personal tècnic municipal de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, persones representants de cadascuna de les entitats del Tercer Sector i de la xarxa sanitària pública.

• Posar a disposició els serveis, recursos i ajuts municipals per tal de garantir i cobrir les necessitats bàsiques de les persones acollides a la ciutat amb especial atenció a la infància (llibres de text, menjador escolar, atenció psicope- dagògica…).

• Facilitar la integració de les persones a través de cursos, tallers i la resta d’eines previstes en el Servei d’Acollida Municipal (normalització lingüística, coneixement de l’entorn…).

• Fer difusió del pla i de les seves accions, amb l’objectiu de facilitar la participació de la ciutadania per assolir la plena inclusió de les persones nouvingudes a la ciutat.

• Establir els protocols de treball i col·laboració amb la “xarxa de municipis refugi”, amb la direcció general per a la Immigració de la Generalitat i amb la Creu Roja.

La dotació econòmica del Pla serà inicialment de 20.000 euros, que es podrà ampliar segons les necessitats. Totes les persones interessades es poden adreçar a l’Ajuntament a través del correu electrònic [email protected] esplugues.cat i del telèfon gratuït 900 30 00 82.