Menú Cerrar

El soroll, la brutícia i els impagaments, principals problemes de convivència a Esplugues.

Segons dades de l’Ajuntament d’Esplugues, durant els dos anys de funcionament d’aquest servei s’han atès 200 sol·licituds de mediació.

 D’aquestes, més de la meitat estaven relacionades amb desacords entre veïns derivat de sorolls, brutícia, impagament de rebuts, o la instal·lació d’ascensors en edificis antics.

 Per a millorar la convivència, l’Ajuntament organitza de manera periòdica cursos y tallers de mediació dirigits als responsables de les comunitats de propietaris.

Origen de la Noticia: Abc.es
Traducció: Iban Salvador