Menú Cerrar

El servei de transport a centres de dia, gratuït

Des d’aquest mes, el servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda als centres de dia El Xiprer, La Mallola i Can Vidalet -gestionats per la Fundació Casal dels Avis d’Esplugues- no suposa cap cost per a les persones usuàries. L’Ajuntament d’Esplugues i el Consell Comarcal, que té delegades les competències en matèria de transport adaptat, subvencionen el servei al 100%. Fins ara, la subvenció municipal cobria fins al 50% del cost.

La inversió de l’Ajuntament és de 38.000 euros anuals, que permeten cobrir un total de 24 places. Fins ara, se n’han atorgat 21. Les sol·licituds han d’anar adreçades a l’Ajuntament -perquè siguin resoltes pel Consell Comarcal- i són per a persones usuàries dels centres de dia que tinguin reconeguda una disminució mitjançant certificat CAD (o estar en procés de reconeixement). Les persones amb manca d’autonomia hauran d’estar acompanyades en el punt de lliurament i recollida del minibús.

Un dels vehicles realitza la ruta a la Mallola i a Can Vidalet, i l’altre va a El Xiprer.

Font: www.esplugues.cat