Menú Cerrar

De que va tot això?

Aquesta es una pàgina d’actualitat on, a més, podeu expresar lliures opinions i pensaments.

Aquesta web neix amb la voluntat d’oferir a tots i totes un eina de difusió gratuita, senzilla i eficaç. Aquí podem difondre i publicitar les vostres idees i projectes. Podem debatre, podem intercanviar pensaments, però, per sobre de tot, aquesta pàgina vol acostar-nos a tots una miqueta.

¡Envieu-nos la informació del que teniu entre mans!

Poseu-nos a tots al dia.

Iban Salvador
Director de l’Esplugues.com
Tel.: 616474208
[email protected]
www.esplugues.com

NOTA: Aquesta web no pertany o s’identifica amb cap ideari polític i/o administratiu. Les opinions expresades pels nostres usuaris han de ser lliures i no han de ser necessàriament compartides pels administradors. Preguem que totes les informacións que ens feu arribar estiguin degudament signades per a que l’autor s’identifiqui facilment. Es imprescindible expresar-se educadament per a qué els administradors permetem mantenir publicades les vostres aportacions.

L’equip:

Iban Salvador Martinez – Director y editor
Javier González Ponce – Autor i editor

Deja una respuesta