Menú Cerrar

Concertació intel·liGENT. #Esplugues @AlbertComelles

imageMalgrat la menor disponibilitat de temps que hom tindràfins al Cap d’any, des de Convergència d’Esplugues us demanem una implicació extraordinària en aspectes que encetem immediatament des del govern municipal.

Per exemple, el Pla de Mobilitat serà obert a l’exposició i al debat públic properament. Estigueu atents a les convocatòries i participeu-hi per dissenyar bé tots els aspectes.

També bastirem mitjans perquè des dels àmbits del Comerç, la Indústria i els Serveis es puguin fer reflexions col·lectives en fòrums estables per aportar ideesenriquidores i resoldre neguits recurrents. Així ho hem recollit a l’esborrany del nou Pacte de DesenvolupamentEconòmic i l’Ocupació.

I és que la concertació sistemàtica passa a ser el mot d’ordre en tots els àmbits públics. També en la FormacióProfessional, on Catalunya ha adoptat el model germànic. En el seu desplegament hi hauran d’intervenir tots els agents socials: empreses de formació, sindicats i empresaris. Els objectius són millorar l’ocupabilitat de les persones i alinear la formació amb els requisits de competitivitat de l’empresa.

Concertación InteliGENTE

A pesar de la menor disponibilidad de tiempo que todostendréis hasta fin de año, desde Convergència d’Esplugues os pedimos una implicación extraordinaria en aspectos que iniciamos inmediatamente desde el gobierno municipal.

Por ejemplo, el Plan de Movilidad será abierto a la exposición y el debate público próximamente. Estad atentos a las convocatorias y participad para influir entodos los aspectos.

También daremos medios para que el Comercio, la Industria y los Servicios puedan hacer reflexiones colectivas en foros estables para aportar ideas enriquecedoras y resolver inquietudes recurrentes. Así lo hemos recogido en el borrador del nuevo Pacto de Desarrollo Económico y el Empleo.

Y es que la concertación sistemática pasa a ser el concepto clave en todos los ámbitos públicos. También en la Formación Profesional, donde Cataluya ha adoptado el modelo germano. En su desarrollo deberán intervenir todos los agentes sociales: empresas de formación, sindicatos y empresarios. Los objetivos son mejorar la empleabilidad de las personas y alinear la formación con los requisitos de competitividad de la empresa.

El meu mòbil és 670 890 438 i estic a la vostra disposició.