Menú Cerrar

Campanya ‘Signa un Vot per la Independència’ a #Esplugues de Llobregat

[ANC] Els dies 11 i 12 de gener, l’ANC organitza una recollida massiva arreu del territori dins la campanya ‘Signa un Vot per la Independència’. Es necessiten voluntaris i voluntaries per estar a les parades o locals cedits sobretot a Can Clota i Can Vidalet i la Plana. Podrem votar i exercir el nostre dret de petició. Per participar és indispensable portar el DNI.

Abans del dia 10 us informarem dels llocs,horaris i activitats que s’estan preparant. Sigui en carpes o bé a locals estarem fent campanya als barris del Centre, La Plana, Can Clota, Can Vidalet i Finestrelles.

Qui pot votar? Tots els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys i també
els estrangers empadronats a Catalunya.

Troba totes les respostes de la campanya a: http://signa.assemblea.cat