Menú Cerrar

Associacionisme Empresarial. @AlbertComelles @cdcesplugues #ElPont @ajesplugues @aeball_upmball @pimec @ugtbaix @ccoocatalunya

image

És un fet reconegut que les nostres empreses i comerços no han col·laborat entre elles ni interaccionat prou fins ara. No parlem pas de la conveniència d’establir llaços permanents sinó de l’absència d’una dinàmica estable de resolució de les problemàtiques diàries o a mig termini.

Podríem fer el mateix comentari respecte la baixa afiliació als sindicats tret de l’àmbit de la funció pública. Ens ambdós àmbits, això resta representativitat, capacitat de diàleg i permeabilitat amb la resta de la societat i les administracions.

Potser aquest individualisme és un tarannà mediterrani ben arrelat. Però és incomprensible nord enllà. Així, per exemple, les ajudes europees a la indústria incentiven l’especialització intel·ligent dels sectors ja existents a cada territori. Esplugues té referents importants a l’àmbit de la salut i les ciències de la vida i uns objectius plantejats mancomunadament ajudarien a aprofitar-les al màxim.

Potser aquesta manera de fer fins ara ha estat còmoda per a altres governs municipals. Però és una aposta segura per perdre sinèrgies. I com a conseqüència, un desaprofitament de les oportunitats de generació de treball a Esplugues, on a finals del primer trimestre hi havia encara 2.823 persones que volíeu treballar i no trobàveu on fer-ho.

En canvi, aquest nou Pacte per a la Reactivació Econòmica ha comptat des del començament amb tots els agents socials, és a dir, les associacions de comerciants, les patronals empresarials i els sindicats.

I és la voluntat decidida des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de continuar fent-ho. Tant a l’hora de plantejar com blindem urbanísticament, millorem els usos i explotem al màxim les capacitats dels nostres polígons industrials, incorporant-los a totes les dinàmiques de la ciutat, com en la promoció del comerç local i la formació dels emprenedors i dels treballadors per compte aliena.

En definitiva, us volem remarcar que des de l’administració pretenem incentivar l’associacionisme empresarial, comercial i sindical, però els lideratges i el saber fer han de sorgir des de l’economia productiva. Heu de liderar-ho i fer la vostra pròpia feina. Tothom se’n beneficiarà!