Menú Cerrar

Aquesta tarda es presenta a la ciutadania el Pacte per a la Dinamització Econòmica i l’Ocupació

20130313-212839.jpg

L’Ajuntament d’Esplugues ha organitzat aquesta tarda un acte, obert a tota la ciutadania, per presentar el Pacte per a la Dinamització Econòmica i l’Ocupació, signat per totes les formacions polítiques amb representació al consistori –PSC, PP, CiU, ICV-EUiA i ERC– el passat 5 de març.

La presentació tindrà lloc avui dimecres, 13 de març, a les 19 hores, al Casal de Cultura Robert Brillas.

La finalitat de la convocatòria és implicar els agents econòmics i socials en l’objectiu de generar i atraure activitat econòmica a la ciutat i millorar l’ocupació de les persones i la creació de nous llocs de treball.

En el pacte es recullen 33 actuacions orientades a incrementar la competitivitat d’Esplugues i les empreses instal·lades al municipi.

Empreses
– Es donarà atenció especialitzada d’acompanyament i assessorament a empreses, cooperatives, persones emprenedores i professionals.
– S’elaborarà un cens de locals buits i de naus industrials disponibles.
– Es fomentarà la subscripció de convenis entre empreses i escoles per afavorir les pràctiques.
– Es facilitarà espais a empreses i persones emprenedores per reunir-se i per treballar, i s’estudiarà la viabilitat de crear un viver d’empreses.
– S’analitzarà el teixit empresarial actual, per definir el tipus d’empresa que es desitgi que s’implanti a Esplugues.
– S’oferirà formació empresarial i tecnològica.
– Es redactarà un Pla de Millora Urbana de les Zones d’Activitat Econòmica.
– S’introduiran clàusules socials en els procediments de contractació pública.

Emprenedoria
– Es realitzarà un projecte pilot de cultura emprenedora a l’escola, amb alumnes de secundària i de cicles formatius.
– Es realitzaran activitats formatives.
– Es potenciarà l’emprenedoria i el lideratge femení.
– Es faran jornades per intercanviar experiències.
– Se simplificaran els procediments administratius.
– Es bonificarà la taxa d’activitats per a empreses de nova creació, cooperatives i empreses d’economia social.
– Es bonificarà l’impost sobre construccions quan es tracti d’obres declarades d’interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials o de foment de l’ocupació.
– S’establiran ajuts, fins al 90%, de la taxa d’activitats i de la taxa urbanística, sempre que s’acrediti la contractació de persones d’Esplugues.

Comerç
– S’oferirà formació.
– Es continuarà apostant per mostres com Firesplugues i Mostra-Canvi.
– Es potenciaran els eixos comercials amb actuacions urbanístiques.
– Es crearà un cens d’activitat comercial.

Ocupació
– Es potenciarà la Borsa de Treball i el servei d’intermediació municipals.
– Es potenciaran els recursos ocupacionals d’accés lliure.
– Es realitzaran accions formatives grupals relacionades amb l’orientació laboral, i d’alfabetització digital.
– Se subvencionarà la contractació de persones a l’atur d’Esplugues.
– Es realitzaran programes innovadors per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció.

Font: Ajuntament