Arxiu d'etiquetes: Política

PPC d’#Esplugues i Noves Generacions presenten la campanya del Club Juvenil: ‘El tarjetazo’

Divendres 14 de febrer.
El grup municipal del Partit Popular d’Esplugues, conjuntament amb Noves Generacions han presentat avui la campanya de l’anomentat Targetazo, iniciativa del Club Juvenil de Noves Generacions del mateix Partit Popular de Catalunya.
La campanya s’enmarca en la darrera pujada del transport públic, que, des de l’inici de la crisi econòmica (any 2007), el bitllet senzill ha passat a costar als usuaris fins un 72% més car.

Acte del PSC d’#Esplugues sobre la reforma de la Seg. Social i les pensions

Dilluns 20 de gener.
El PSC d’Esplugues ha organitzat un acte-col·loqui sobre la reforma de les pensions al Centro Aragonés de la mateixa ciutat d’Esplugues de Llobregat.
Pilar Díaz, Alcaldessa d’Esplugues, ha presentat l’acte junt amb la convidada Isabel López Chamosa, diputada del Partit Socialista Obrer Espanyol al Congrés dels Diputats, la qual, ha exposat les conseqüències de la reforma de la Seguretat Social que el govern del Partit Popular ha impulsat per majoria absoluta en els darrers temps, i com afectarà aquesta reforma de la Seguretat Social al poder adquisitiu de les pensions de persones jubilades.

Ple Municipal #Esplugues 15/1/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Informacions de l’Alcaldia.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
2.- Dictamen proposant l’aprovació de les bases d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial de venda de règim general a la promoció anomenada Pep Ventura del municipi d’Esplugues de Llobregat. 
3.- Dictamen proposant la resolució de les al·legacions formulades a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità al sector del Parc dels Torrents i sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, d’Esplugues de Llobregat. 
4.- Dictamen proposant l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità al sector del Parc dels Torrents i sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, d’Esplugues de Llobregat. 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS
5.- Dictamen proposant la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
MOCIONS
1/14.- Moció dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA i regidor no adscrit sobre la distribució del fons de cooperació local de Catalunya per a l’exercici 2013.  2/14.- Moció dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, ERC-Re-GpE i regidor no adscrit sobre el finançament de les escoles municipals de música i dansa. 
3/14.- Moció del grup municipal del PSC sobre el dret de decidir del poble de Catalunya. 
4/14.- Moció del grup municipal d’ERC-Rcat-GxE-AM per l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la Taula pel dret a decidir del Baix Llobregat. 

5/14.- Moció dels grups municipals d’ICV-EUiA i CiU d’adhesió a la Taula pel dret a decidir del Baix Llobregat. 
PROPOSICIÓ REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1/14.- Proposició ciutadana del grup local de Ciutadans a favor de la modificació de la Llei 14/2010 per la qual se sostreu les pensions dels menors tutelats per la Generalitat. 
PRECS I PREGUNTES

Ple Municipal ínetegre (2 videos)

Declaracions Roger Pons; Regidor no adscrit

Declaracions Jordi Figueras; ERC

Declaracions Albert Comellas; CiU

Declaracions Lídia Ibáñez; ICV

Declaracions Enric Giner; PSC

Declaracions Joan Vilalta; President Associació de la Comunitat de Pisos La Mallola

Ple Municipal #Esplugues 18/12/13

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 11/13 corresponent a la sessió ordinària de data 20 de novembre.
2.- Informacions de l’Alcaldia.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
3.- Dictamen proposant l’aprovació provisional del Text Refós de la modificació puntual del Pla General Metropolità al polígon d’actuació del sector Sant Llorenç, d’Esplugues de Llobregat, presentat per PROMOCIONES RUVE, S.A.
4.- Dictamen proposant l’adjudicació a LABORATORIO ALDO UNIÓN, S.A. de la concessió administrativa per a la utilització privativa d’una porció de domini públic situada al carrer Baronessa de Maldà, 73, d’Esplugues de Llobregat.
5.- Dictamen proposant l’aprovació de conveni urbanístic relatiu a la permuta de la finca situada a la confluència dels carrers Nord i Andreu Amat, per la finca situada a l’avinguda Jacint Esteva i Fontanet, 112, d’Esplugues de Llobregat.
6.- Dictamen proposant l’aprovació de la revisió de preus del contracte del servei de conservació, manteniment i vigilància de les zones verdes urbanes, d’Esplugues de Llobregat, a favor de l’empresa URBASER, S.A.
7.- Dictamen proposant l’aprovació de la revisió de preus del contracte del servei de manteniment del clavegueram municipal d’Esplugues de Llobregat, a favor de l’empresa SOCIETAT GENERAL D’AÏGUES DE BARCELONA, SA.
8.- Dictamen proposant l’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de manteniment del clavegueram municipal d’Esplugues de Llobregat.
9.- Dictamen proposant l’aprovació de la revisió de preus del contracte del servei de neteja de les dependències municipals d’Esplugues de Llobregat, a favor de l’empresa CLECE, S.A.
10.- Dictamen proposant l’aprovació de la modificació i la revisió de preus de la concessió del servei integral de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i reg de l’arbrat vial, d’Esplugues de Llobregat, a favor de la UTE ESPLUGUES II.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS
11.- Dictamen proposant l’aprovació d’un Pla Econòmic Financer en relació a l’Oferta Pública d’Ocupació 2013, segons disposa l’article 23 de la Llei 17/2012 de 27 de desembre de Pressupostos Generals per a l’any 2013.
12.- Dictamen proposant l’aprovació de la modificació de preus públics del Complex Esportiu Municipal La Plana.
13.- Dictamen proposant donar compte de decrets de l’Alcaldia en matèria de Personal.
MOCIONS
30/13.- Moció dels grups municipals PSC, ICV-EUiA i ERC-Re.GpE per garantir els ajuts de beques menjador a la comarca del Baix Llobregat.
31/13.- Moció dels grups municipals PSC, ICV-EUiA, CiU, ERC-Re-GpE i el regidor no adscrit, proposant l’aprovació d’una declaració de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat reclamant la restitució dels documents dels seus arxius institucionals requisats a la fi de la Guerra Civil i que encara es retenen a l’arxiu de la Guerra Civil de Salamanca.
PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
14/13.- Proposta ciutadana de la “Comisión de Pensionistas y Jubilados de Esplugues” de rebuig a la reforma de les pensions per part del Govern Espanyol.
15/13.- Proposició ciutadana de l’Associació Àgora d’Esplugues perquè l’Ajuntament disseny, ompli de contingut, promocioni i mantingui una App de serveis i utilitats públiques de/i per a la ciutat d’Esplugues de Llobregat.
16/13.- Proposició ciutadana del grup local de Ciutadans a favor de la derogació de la Llei 14/2010 per la qual se sostreuen les pensions dels nens tutelats per la Generalitat.
17/13.- Proposició ciutadana del grup local de Ciutadans sobre beques per a material escolar i llibres de text i ampliació de les beques menjador.
18/13.- Proposta ciutadana del grup local de Ciutadans en homenatge a Miguel Ángel Gervilla Valladolid, veí d’Esplugues i víctima d’ETA.
PRECS I PREGUNTES
Font: http://www.esplugues.cat/ajuntament/gestio-municipal/acords-de-ple-1
Video del Ple Municipal íntegre:

Declaracions Roger Pons; Regidor no adscrit

Declaracions Jordi Figueras; ERC

Declaracions Albert Comellas; CiU

Declaracions Lídia Ibáñez; ICV

Declaracions d’Enric Giner; PSC