Arxiu d'etiquetes: ERC

Ple Municipal #Esplugues 21/5/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 4/14 corresponent a la sessió ordinària de data 22 d’abril i núm. 5/14 corresponent a la sessió extraordinària de data 28 d’abril.
2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen proposant l’aprovació de l’autorització i de transmissió de la meitat proindivisa de l’habitatge amb protecció oficial de règim concertat ubicat al carrer Mestre Joan Corrales, 110, bloc 1, escala A, 3r 3a, d’Esplugues de Llobregat.
4.- Dictamen proposant concórrer a la incoació de l’expedient d’alteració dels termes municipals de Sant Just Desvern i d’Esplugues de Llobregat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

5.- Dictamen proposant la transformació d’una plaça d’ auxiliar administratiu/va de la plantilla de personal laboral, en una plaça de la plantilla de personal funcionari de la mateixa categoria.
6.- Dictamen proposant l’aprovació de la modificació dels Estatuts de la Fundació Privada Proa.
7.- Dictamen proposant el nomenament dels representants de l’Ajuntament al Patronat de la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues.
8.- Dictamen proposant donar compte de l’estat d’execució del Pressupost municipal de l’exercici econòmic de 2014, a 31 de març de 2014.
9.- Dictamen proposant donar compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria sobre el període d’aprovació del pagament de factures i certificacions d’obres corresponent al primer trimestre de 2014.
10.- Dictamen proposant donar compte d’un decret d’alcaldia en matèria de personal.

MOCIONS

15/14.- Moció del grup municipal d’ICV-EUiA en favor de la preservació de la fauna antropòfila protegida.

PRECS I PREGUNTES

Video; Sessió íntegra del Ple Municipal del 21/5/2014

Declaracions

S’inicia a #Esplugues la campanya electoral per les eleccions europees

Divendres dia 9 de maig; 00:00h

S’inicia a Esplugues la campanya electoral per les properes eleccions al Parlament Europeu del proper diumenge dia 25 de maig.
Així els grups municipals i locals d’Esplugues van fer la primera enganxada de cartells. D’aquesta manera ICV d’Esplugues previament a l’enganxada de cartells per la campanya va organitzar un sopar per a militants i simpatitzants.
En canvi, el grup municipal de CiU Esplugues va organitzar per dissabte (10 de maig) un sopar-trobada amb empresaris de la ciutat, al qual també hi assistí el portaveu del Grup parlamentari de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya, Jordi Turull.

Declaracions Lídia Ibañez ICV d’Esplugues

Declaracions Pilar Díaz (Alcaldessa d’Esplugues) PSC d’Esplugues

Declaracions Laura Benito C’s d’Esplugues

Ple Municipal #Esplugues 22/4/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Declaració institucional amb motiu del 35è aniversari dels ajuntaments democràtics.
2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 3/14 corresponent a la sessió ordinària de data 19 de març.
3.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

4.- Dictamen proposant l’aprovació de valoracions individuals i excepcionals de diversos llocs de treball.
5.- Dictamen proposant modificacions puntuals de la plantilla i de la relació de llocs de treball municipals.
6.- Dictamen proposant l’aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2014.
7.- Dictamen proposant donar compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 28 de març de 2014, d’aprovació del Pla pressupostari a mig termini (marcs pressupostaris 2015-2017) que inclou les previsions pressupostàries de l’exercici 2014.
8.- Dictamen proposant donar compte d’un decret d’alcaldia en matèria de personal.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

9.- Dictamen proposant l’aprovació del Pla Local de Joventut.

MOCIONS

11/14.- Moció del grup municipal del PP sol·licitant que no es cedeixi el Padró Municipal per realitzar cap referèndum il·legal.
12/14.- Moció del grup municipal d’ICV-EUiA per tal que l’Ajuntament d’Esplugues estableixi contacte de col·laboració i s’adhereixi com a soci a la Cooperativa SOM ENERGIA.
13/14.- Moció dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU, ERC-Re-GpE i regidor no adscrit relativa a l’avançament de l’edat de jubilació dels membres del cos de la Policia local.
14/14.- Moció del grup municipal d’ICV-EUiA en suport a la Plataforma de l’Ebre i a la lluita pels cabals ambientals que presenta a proposta de la CUP d’Esplugues.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

5/14.- Proposició ciutadana presentada per la Comunitat Educativa d’Esplugues, manifest i signatures d’adhesió per a ser debatuda en el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues del mes d’abril de 2014.

PRECS I PREGUNTES

Video íntegre del Ple Municipal

Declaracions

Ple Municipal #Esplugues 19/3/2014

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 2/14 corresponent a la sessió ordinària de data 19 de febrer. 
2.- Informacions de l’Alcaldia.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
3.- Dictamen proposant aprovar la pròrroga del contracte del servei de manteniment de fonts ornamentals municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
4.- Dictamen proposant la modificació de l’àmbit de l’estacionament regulat del Sector Centre, d’aquesta població.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS
5.- Dictamen proposant aprovar la cessió d’uns crèdits, que ostenta l’Ajuntament davant la Generalitat de Catalunya, a favor de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL)
6.- Dictamen proposant l’aprovació de la massa salarial laboral de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a l’exercici 2014.
7.- Dictamen pel qual es dóna compte del decret d’alcaldia núm. 628 de 28 de febrer de 2014, d’aprovació de la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2013.
8.- Dictàmen proposant donar compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria sobre el període d’aprovació i pagament de factures i certificacions d’obres corresponent al quart trimestre de 2013.
MOCIONS
9/14.- Moció dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU, ERC-Re-GpE i regidor no adscrit de l’Ajuntament d’Esplugues amb motiu del 8 de març, Dia internacional de les dones.
10/14.- Moció del grup municipal d’ ERC-Re-GpE per la commemoració del 8 de març, Dia internacional de les dones.
PRECS I PREGUNTES

Video íntegre Ple Municipal Esplugues 19/3/2014


Declaracions Ple Municipal de Març, Roger Pons, Regidor no adscrit #Esplugues de Llobregat

Declaracions Ple Municipal de Març, Jordi Figueras, ERC #Esplugues de Llobregat

Declaracions Ple Municipal de Març, Albert Comellas, CiU #Esplugues de Llobregat

Declaracions Ple Municipal de Març, Lídia Ibáñez, ICV #Esplugues de Llobregat

Declaracions Ple Municipal de Març, Luis Ortega, PPC #Esplugues de Llobregat

Declaracions Ple Municipal de Març, Enric Giner, PSC #Esplugues de Llobregat

Oriol Junqueras presenta a Oriol Torras com a candidat a l’alcaldia d’#Esplugues

Crònica
Acte íntegre

Dijous, 6 de març.
La secció local d’Esquerra Republicana d’Esplugues de Llobregat ha organitzat la presentació del nou candidat a l’alcaldia Oriol Torras. A aquesta presentació ha estat convidat Oriol Junqueras, President d’Esquerra Republicana de Catalunya i Cap de l’oposició al Parlament entre d’altres membres de la formació republicana.
Cal destacar una important presència de regidors d’altres grups municipals i entitats com Omnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana.
Un acte que ha tingut lloc a la sala-teatre de l’Avenç que s’ha omplert de gom a gom degut a la gran expectació que ha suscitat no només la presentació del nou candiat a l’alcaldia Oriol Torras, sinó també la presència d’algú de la importància política com és l’actual president d’ERC i Cap de l’oposició al Parlament de Catalunya.