Arxiu d'etiquetes: Ajuntament

Ple Municipal Extraordinari 1/10/2014 #consulta #9N

A instàncies dels grups municipals de CiU, ICV , ERC i del regidor no adscrit, l’Alcaldessa d’Esplugues ha convocat un ple extraordinari el proper dimecres 1 d’octubre per tractar un únic punt de l’ordre del dia:

‎Ordre del dia del Ple:
1.- Proposta de resolució sobre la consulta del 9 de novembre.

En definitiva, també a Esplugues es contrastarà el suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de Novembre.

Serà un ple de gran interès perquè serà el primer del nostre entorn després de la signatura de la convocatòria per el MH President Mas el dissabte 27.

—————————-
ORDRE DEL DIA

1.- Proposta de resolució sobre la consulta del 9 de novembre

—————————-

Ple Municipal #Esplugues 17/9/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

2.- Dictamen proposant modificacions puntuals de la relació de llocs de treball.

3.- Dictamen proposant donar compte de decrets d’alcaldia en matèria de personal.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

4.- Dictamen proposant l’aprovació del Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2013.

5.- Dictamen proposant donar compte dels estats financers, a 31 de desembre de 2013, de la Societat Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues, S.A. (PROGESER).

6.- Dictamen proposant donar compte dels estats financers, a 31 de desembre de 2013, de la Fundació Privada PROA.

MOCIONS

24/14.- Moció del Grup Socialista de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en relació amb l’elecció democràtica dels alcaldes i de les alcaldesses.

Formulació per part del senyor Juan Domingo Rodríguez Reyes de la seva renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

PRECS I PREGUNTES

Video Sessió íntegra Ple Municipal 17/9/2014

Declaracions:

Actes Institucionals, Diada Nacional de Catalunya a #Esplugues

11 de Setembre, diada Nacional de Catalunya a Esplugues. Com cada any s’han celebrat els actes institucionals al Parc 11 de Setembre. L’inici dels actes ha estat puntual a les 12 del migdia amb el tradicional Cant a la Senyera. Seguidament s’han realitzat les ofrenes florals per part de les entitats del municipi i tots els partits polítics amb representació al nostre consistori.
Seguidament s’ha realitzat la tradicional ballada de sardanes i, a continuació l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz ha fet el discurs institucional.
Finalment, i per tancar la celebració s’ha entonat el nostre himne nacional “Els Segadors”

Ple Municipal #Esplugues 30/7/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Declaració institucional reclamant que s’aturi el conflicte armat de Gaza.

2.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 7/14 corresponent a la sessió ordinària de data 18 de juny i núm. 8/14 corresponent a la sessió extraordinària de data 30 de juny.

3.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen proposant la pròrroga de l’autorització pel lloguer de l’habitatge de promoció pública emplaçat al carrer Pubilla Casas, número 10-12, 1r 2a, d’Esplugues de Llobregat.

5.- Dictamen proposant l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità a la finca situada al carrer Manuel Florentin, 26 (finca Casal del Cris), promoguda per la Congregación de los Legionarios de Cristo.

6.- Dictamen proposant aprovar la delimitació d’un sector d’estacionament regulat, de caràcter provisional, al barri de Can Clota, sobre la porció de terreny delimitada pel carrer 1r de Maig, l’accés a la Ronda, el carrer Tierno Galván i el carrer Lleialtat, d’aquesta població.

7.- Dictamen proposant l’aprovació inicial de la modificació del projecte d’obra pública del Complex Esportiu Municipal La Plana, de la modificació de l’Estudi de Viabilitat, així com de la modificació del contracte.

8.- Dictamen proposant l’aprovació de la modificació dels preus públics del Complex Esportiu Municipal La Plana.

9.- Dictamen relatiu a la no aprovació del Conveni Urbanístic de permuta de la finca situada en la confluència dels carrers Nord i Andreu Amat, per la finca situada a l’avinguda Jacint Esteva Fontanet, número 112, entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i la societat ELYSIUS EUROPA, S.L.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

10.- Dictamen proposant l’aprovació de diversos preus públics.

11.- Dictamen proposant el reconeixement d’obligacions derivades de despeses realitzades en passats exercicis econòmics.

12.- Dictamen proposant donar compte de l’estat d’execució del Pressupost Municipal de l’exercici econòmic 2014 a data 30 de juny.

13.- Dictamen proposant donar compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria sobre el període d’aprovació del pagament de factures i certificacions d’obres corresponent al segon trimestre de 2014.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

14.- Dictamen proposant la pròrroga del contracte de gestió del servei públic de la Llar d’infants municipal Montesa.

15.- Dictamen proposant la pròrroga del conveni amb la Parròquia de Santa Magdalena per l’any 2014.

16.- Dictamen proposant la pròrroga del contracte de lloguer referent a l’habitatge de protecció oficial de promoció pública situat al carrer Cedres, número 29.

MOCIONS

20/14.- Moció del grup municipal d’ICV-EUiA instant al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya que es mantingui en funcionament tot el Centre de Tecnificació Esportiva d’Esplugues (CTE).

21/14.- Moció del grup municipal del Partit Popular d’Esplugues de Llobregat sol·licitant la remodelació del Ptge. dels Ametllers.

22/14.- Moció del grup municipal d’ICV-EUiA oposant-se a la línia de molt alta tensió.

23/14.- Moció del grup municipal del PSC a favor de la reducció de l’IVA a les activitats i serveis culturals i esportius.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

9/14.- Proposició ciutadana del grup local de Ciutadans d’Esplugues de rebuig a l’augment de les tarifes i a l’actual sistema de finançament del transport públic a la regió metropolitana de Barcelona i els municipis gestionats per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

10/14.- Proposició ciutadana de la CUP Esplugues de Llobregat per la modificació d’articles del Reglament Orgànic Municipal.

11/14.- Proposició ciutadana de la CUP Esplugues de Llobregat perquè l’Ajuntament s’adhereixi i compleixi amb la retirada dels símbols franquistes a edificis no públics del poble.

12/14.- Proposició ciutadana de l’Associació d’Aturats/es juntament amb la PAH d’Esplugues sobre garantia i protecció dels drets humans i els bens comuns: aigua, llum i gas.

PRECS I PREGUNTES

Video sessió íntegre del Ple Municipal:

Declaracions:

L’Ajuntament d’#Esplugues signa un conveni amb el Departament d’Interior per l’adhesió del consistori a la xarxa RESCAT

Dimecres, 19 de març.
L’alcaldessa, Pilar Díaz, i el conseller d’Interior, Ramon Espadaler, han signat aquest matí el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat i l’Ajuntament d’Esplugues per a l’adhesió del consistori a la xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya, que facilita la tasca coordinada dels diferents cosos de seguretat. 
Font: Ajuntament d’Esplugues