Arxiu d'etiquetes: Ajuntament

Assemblea d’ERC #Esplugues; Contitució del nou Ajuntament

El passat dijous dia 11 de juny, la secció local d’ERC Esplugues convocava a la militància i simpatitzants de la formació a una assemblea oberta sobre la constitució del nou Ajuntament d’Esplugues per al proper mandat.
A l’assemblea es va exposar l’evolució de les converses amb el Grup Municipal Socialista s’Esplugues i d’altres formacions. També es va ratificar per unanimitat de no entrar al govern municipal i l’acció política que portarà a terme la formació republicanda durant la propera legislatura.

Presentació de Canviem #Esplugues

El passat dimarts dia 5 de maig la candidatura de Canviem Esplugues presentava la seva llista i candidatura composta per una confluència de veïns d’Esplugues de diversos partits d’esquerres i ecologistes, persones independents i activistes socials d’aquesta ciutat.
Des d’aquesta confluència van destacar la necessitar d’executar un rescat social i obrir processos de participació per apropar les institucions a la ciutadania.

Ramon Tremosa presenta a Albert Comellas com a alcaldable de CiU a l’Ajuntament d’#Esplugues

Ramon Tremosa, diputat de Convergència i Unió al Parlament Europeu, presenta a Albert Comellas com a candidat de CiU a l’alcaldia d’Esplugues en un acte de presentació que va tenir lloc el propassat dimarts dia 17 de febrer a la Sala Teatre de L’Avenç.
El candidat Albert Comellas durant la seva presentació, va puntualitzar que el seu grup municipal continuarà fent política <>, de sentit comú i escoltant a la ciutadania alhora de pendre decisions.
D’altra banda la federació va voler remarcar que la seva proposta de valor són el seu equip de treball, compost per gent preparada i amb experiècia professional tant en l’àmbit públic com privat

La PAH d’#Esplugues recull signatures per una ILP en contra de la probresa energètica i els desnonaments

El passat dissabte dia 24 de gener la Plataforma d’afectats per la hipoteca d’Esplugues organitzava una taula informativa a la rambla d’Àngel Gumerà d’aquesta ciutat per recollir sigantures per una ILP que es presentarà al Parlament de Catalunya en contra de la pobresa energètica i els desnonaments

Ple Municipal 21/1/2015

19:00h Ple Municipal Extraordinari: (Tanatori)

ORDRE DEL DIA

ÚNIC.- Dictamen proposant la resolució d’al·legacions i l’aprovació provisional del Pla Especial de concreció d’ús i d’ordenació volumètrica de la parcel·la situada a l’avinguda Jacint Esteva i Fontanet, 112, d’Esplugues de Llobregat, promogut per la societat ELYSIUS EUROPA, S.L.

—————————————

19:30h Ple Municipal Ordinari

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 14/14 corresponent a la sessió ordinària de data 17 de desembre de 2014.

2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen proposant sol·licitar a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya el traspàs del tram de la carretera C-245 que discorre pel municipi d’Esplugues a favor de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

4.- Dictamen proposant l’exercici del dret de tempteig sobre l’habitatge amb protecció oficial emplaçat a la plaça d’Oleguer Junyent, número 12, baixos 2a, d’Esplugues de Llobregat, i l’aprovació inicial de la corresponent modificació de crèdit del pressupost municipal vigent.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

5.- Dictamen donant compte del decret d’Alcaldia núm. 2941 de 19 de desembre de 2014 pel qual es va aprovar la contractació d’una línia d’aval amb el Banc de Sabadell, S.A.

6.- Dictamen pel qual es dóna compte de l’informe de fiscalització 20/2014 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu als saldos de dubtós cobrament corresponent a 31 de desembre de 2011 en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants.

7.- Dictamen proposant donar compte d’un decret d’Alcaldia en matèria de personal.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1/15.- Proposició ciutadana del Consell Escolar de l’Escola Isidre Martí relativa a l’oferta educativa pel proper curs 2015-2016.

PRECS I PREGUNTES

Video Sessió íntegra:

Declaracions: