Ple Municipal #Esplugues 19/3/2014

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 2/14 corresponent a la sessió ordinària de data 19 de febrer. 
2.- Informacions de l’Alcaldia.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
3.- Dictamen proposant aprovar la pròrroga del contracte del servei de manteniment de fonts ornamentals municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
4.- Dictamen proposant la modificació de l’àmbit de l’estacionament regulat del Sector Centre, d’aquesta població.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS
5.- Dictamen proposant aprovar la cessió d’uns crèdits, que ostenta l’Ajuntament davant la Generalitat de Catalunya, a favor de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL)
6.- Dictamen proposant l’aprovació de la massa salarial laboral de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a l’exercici 2014.
7.- Dictamen pel qual es dóna compte del decret d’alcaldia núm. 628 de 28 de febrer de 2014, d’aprovació de la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2013.
8.- Dictàmen proposant donar compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria sobre el període d’aprovació i pagament de factures i certificacions d’obres corresponent al quart trimestre de 2013.
MOCIONS
9/14.- Moció dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU, ERC-Re-GpE i regidor no adscrit de l’Ajuntament d’Esplugues amb motiu del 8 de març, Dia internacional de les dones.
10/14.- Moció del grup municipal d’ ERC-Re-GpE per la commemoració del 8 de març, Dia internacional de les dones.
PRECS I PREGUNTES

Video íntegre Ple Municipal Esplugues 19/3/2014


Declaracions Ple Municipal de Març, Roger Pons, Regidor no adscrit #Esplugues de Llobregat

Declaracions Ple Municipal de Març, Jordi Figueras, ERC #Esplugues de Llobregat

Declaracions Ple Municipal de Març, Albert Comellas, CiU #Esplugues de Llobregat

Declaracions Ple Municipal de Març, Lídia Ibáñez, ICV #Esplugues de Llobregat

Declaracions Ple Municipal de Març, Luis Ortega, PPC #Esplugues de Llobregat

Declaracions Ple Municipal de Març, Enric Giner, PSC #Esplugues de Llobregat

Deixa un comentari