Ple Municipal #Esplugues 15/7/2015 #Cartipàs

ORDRE DEL DIA

1.- Proposta d’acord d’establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local.
2.- Proposta d’acord de creació i composició de les comissions informatives.
3.- Presa de coneixement de la constitució dels grups polítics municipals i dels respectius portaveus.
4.- Presa de coneixement de les resolucions de l’alcaldia en matèries de la seva competència.
5.- Proposta d’acord delegant atribucions del Ple de l’Ajuntament en la Junta de Govern.
6.- Proposta d’acord de nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.
7.- Establiment del règim de dedicació i de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.

Deixa un comentari