Ple Municipal #Esplugues 15/1/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Informacions de l’Alcaldia.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
2.- Dictamen proposant l’aprovació de les bases d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial de venda de règim general a la promoció anomenada Pep Ventura del municipi d’Esplugues de Llobregat. 
3.- Dictamen proposant la resolució de les al·legacions formulades a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità al sector del Parc dels Torrents i sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, d’Esplugues de Llobregat. 
4.- Dictamen proposant l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità al sector del Parc dels Torrents i sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, d’Esplugues de Llobregat. 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS
5.- Dictamen proposant la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
MOCIONS
1/14.- Moció dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA i regidor no adscrit sobre la distribució del fons de cooperació local de Catalunya per a l’exercici 2013.  2/14.- Moció dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, ERC-Re-GpE i regidor no adscrit sobre el finançament de les escoles municipals de música i dansa. 
3/14.- Moció del grup municipal del PSC sobre el dret de decidir del poble de Catalunya. 
4/14.- Moció del grup municipal d’ERC-Rcat-GxE-AM per l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la Taula pel dret a decidir del Baix Llobregat. 

5/14.- Moció dels grups municipals d’ICV-EUiA i CiU d’adhesió a la Taula pel dret a decidir del Baix Llobregat. 
PROPOSICIÓ REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1/14.- Proposició ciutadana del grup local de Ciutadans a favor de la modificació de la Llei 14/2010 per la qual se sostreu les pensions dels menors tutelats per la Generalitat. 
PRECS I PREGUNTES

Ple Municipal ínetegre (2 videos)

Declaracions Roger Pons; Regidor no adscrit

Declaracions Jordi Figueras; ERC

Declaracions Albert Comellas; CiU

Declaracions Lídia Ibáñez; ICV

Declaracions Enric Giner; PSC

Declaracions Joan Vilalta; President Associació de la Comunitat de Pisos La Mallola

Deixa un comentari