Ple Municipal #Esplugues 17/5/2017

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 4/17, corresponent a la sessió extraordinària de data 26 d’abril de 2017 i núm. 5/17, corresponent a la sessió ordinària de data 26 d’abril de 2017.
2.- Informacions de l’Alcaldia.
3.- Dictamen que proposa la modificació de les assignacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Ajuntament de Sant Joan Despí, per a la prestació mancomunada del servei de deixalleria.
5.- Dictamen relatiu a l’expedient de contractació del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal d’Esplugues de Llobregat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

6.- Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del Pressupost municipal de l’exercici econòmic de 2017 a data 31/03/17.
7.- Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament corresponent al primer trimestre de 2017.
8.- Dictamen que proposa donar compte de l’acompliment de la Llei de morositat corresponent al primer trimestre de 2017.

MOCIONS

14/17.- Moció dels grups municipals d’Esquerra Republicana-Gent per Esplugues, PSC, PDeCAT, ICV-MES-AS, CUP i CE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per la revocació dels acords de la moció 8/17 del 15 de març de 2017.
15/17.- Moció del grup municipal del PDeCAT de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de suport a la Resolució 306/XI i al compromís del Govern amb el Referèndum.
16/17.- Moció del grup municipal de Ciutadans de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, sobre la pobresa femenina.
17/17.- Moció del grup municipal de Canviem Esplugues de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per donar suport al Manifest de rebel·lió primària.
18/17.- Moció dels grups municipals d’ICV-MES-AS, CE, CUP, Esquerra Republicana-Gent per Esplugues i PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, donant suport a les famílies d’Esplugues que s’han quedat sense poder escollir escola pública per als seus fills d’Educació Infantil, 3 anys.

PRECS I PREGUNTES

Una nova forma de fer i veure la televisió

%d bloggers like this: