Consell Municipal de Seguretat Ciutadana #Esplugues

El dimecres 1 de febrer se celebrarà el Consell Municipal de Seguretat Ciutadana d’Esplugues. La sessió, que tindrà lloc al Saló de Plens a les 19 hores, és oberta a la ciutadania. Al Consell, presidit per l’alcaldessa, Pilar Díaz, compta amb representants de la Policia Local d’Esplugues, Mossos d’Esquadra i del Cos Nacional de Policia.

En aquesta sessió, els tres cossos presentaran els resultats dels indicadors de seguretat del 2016 a Esplugues. Al final s’obrirà un torn de preguntes al públic assistent.

El Consell de Seguretat Ciutadana es va crear per acord del Ple municipal de data 25 de maig de 1993 i és un òrgan de participació ciutadana en els temes relatius a la seguretat pública. Es reuneix dos cops l’any, de forma ordinària.

Font del text: Ajuntament d’Esplugues