Ple Municipal #Esplugues 18/11/2015

ORDRE DEL DIA

1.- Declaració institucional de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat pel compromís local en l’eradicació de les violències masclistes.
2.- Declaració institucional de les ciutats defensores dels drets humans.
3.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 15/15, corresponent a la sessió ordinària de data 21 d’octubre de 2015.
4.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5.- Dictamen que proposa aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit discontinu “Tres Molinos- Pla Parcial Gall” i de modificació de la Trama Urbana Consolidada (TUC), d’Esplugues de Llobregat, presentada per LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.
6.- Dictamen que proposa aprovar la constitució de servituds de pas i de conducció d’energia elèctrica sobre una porció de terreny de 57,57 m2 de propietat municipal, a favor de la finca situada al carrer Esperança Martí, 5-7, d’Esplugues de Llobregat, propietat de l’IMPSOL.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

7.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici de 2016.
8.- Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del Pressupost municipal de l’exercici econòmic de 2015, a data 30 de setembre de 2015.
9.- Dictamen que proposa donar compte de la renúncia d’un càrrec electe al seu règim de retribucions.
10.- Dictamen que proposa donar compte de decrets d’Alcaldia en matèria de personal.

MOCIONS

23/15.- Moció del grup municipal de CiU de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en relació al Reial Decret 900/2015, pel qual es regulen les condicions administratives tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum.
24/15.- Moció de la regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la incorporació de criteris socials en els contractes municipals.
25/15.- Moció dels grups municipals del PSC, ERC-GxE, CiU, CUP-PA i CE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per canviar el nom dels carrers que porten el nom de persones relacionades amb la dictadura franquista.
26/15.- Moció dels grups municipals del PSC, ERC-GxE, PP, ICV-MES-AS, CiU, C’s, CUP-PA, CE i regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en relació a les beques de menjador al Baix Llobregat.
27/15.- Moció dels grups municipals d’ERC-GxE, ICV-MES-AS i CUP-PA de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de suport a la campanya de recollida de signatures per a la iniciativa legislativa popular “La Rosa Verda”
28/15.- Moció del grup municipal de C’s de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per sol·licitar la implementació d’APP en participació ciutadana i serveis municipals (Smart City Esplugues).

PRECS I PREGUNTES