ERC #Esplugues presenta llista electoral i fa valoració de la legislatura

La Secció Local d’ERC Esplugues presenta la seva llista electoral i fa valoració dels darrers quatre anys de legislatura.
Així, el passat dissabte dia 21 de març els republicans espluguins ratificaven per unanimitat la llista electoral amb la qual aquesta formació es presentarà a les properes eleccions municipals del mes de maig.
D’altra banda, Jordi Figueras, regidor i portaveu d’ERC a l’Ajuntament, va fer una valoració de la passada legislatura on destacà que ha estat un mandat de contrastos polítics i que caldrà introduïr canvis i millores que durant el proper mandat es puguin dur a terme.

Ple Municipal #Esplugues 25/3/2015

La corporació de l’Ajuntament d’Esplugues ha resolt convocar aquest ple extraordinari per expressar el condol i solidaritat de l’Ajuntament i la ciutat d’Esplugues als amics i familiars de les víctimes de l’accident aeri que va tenir lloc ahir als Alps francesos.

Declaracions:

Experts cinèfils tanquen el 50è aniversari d’#Esplugues City

El passat divendres dia 20 de març va tenir lloc l’acte de cloenda de la commemoració del 50è aniversari d’Esplugas City al casal de cultura Robert Brillas. Un acte en el qual es va projectar la pel·lícula Clint el solitario i que més tard va comptar amb una taula rodona d’experts cinèfils com Salvador Juan, Rafael de España, Esteve Riambau o el veterà actor George Martin (Francisco Martín Celeiro).

Ple Municipal #Esplugues 18/3/2015

ORDRE DEL DIA

1.- Declaració institucional amb motiu del 8 de març, Dia internacional de les dones.
2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 3/15 corresponent a la sessió ordinària de data 18 de febrer de 2015.
3.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen proposant l’aprovació definitiva de l’estudi de detall d’ordenació volumètrica de la parcel·la situada als carrers Jordi de Déu, 39-41 i Frontó, 48-50, d’Esplugues de Llobregat, promogut per KERAD E.B., S.L.
5.- Dictamen donant compte de l’acord de Junta de Govern de data 13 de març de 2015, relatiu a l’inici d’expedient d’expropiació forçosa de la finca situada al carrer de la Riba número 10, d’Esplugues de Llobregat.
6.- Proposta d’acord formulada pels grups municipals d’ICV-EUiA, PP, ERC-Re-GpE i CIU per a la creació de l’Ordenança d’instal·lació de terrasses d’establiments de restauració a la via pública.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

7.- Dictamen proposant la resolució d’una sol·licitud de compatibilitat d’un treballador de l’Ajuntament.
8.- Dictamen donant compte del decret d’Alcaldia núm. 434 de data 27 de febrer de 2015, d’aprovació de la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2014.
9.- Dictamen proposant l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost municipal en vigor.
10.- Dictamen proposant l’aprovació de reconeixement d’obligacions derivades de despeses realitzades en passats exercicis econòmics.
11.- Dictamen donant compte de l’informe d’intervenció i tresoreria sobre el període d’aprovació i pagament de factures i certificacions d’obres corresponent al quart trimestre de 2014.

MOCIONS

3/15.- Proposta d’esmena d’error detectat en l’acord d’aprovació de la moció dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA i CiU per a la modificació de la Llei 27/2014 sobre les obligacions tributàries per a les entitats sense ànim de lucre.
4/15.- Moció del grup municipal d’ICV-EUiA, per a la celebració d’unes jornades de treball amb les entitats, col·lectius i persones implicades amb el treball diari contra la pobresa i la marginació social.
5/15.- Moció dels grups municipals del PSC i ICV-EUiA, en relació a la gestió i atorgament de les beques de menjador a Catalunya.
6/15.- Moció dels grups municipals del PSC, PP, ICV-EUiA, CiU i regidor no adscrit a favor de la reforma horària.

PRECS I PREGUNTES