Miquel Iceta presenta a Pilar Díaz com a candidata a l’alcaldia d’#Esplugues

Miquel Iceta, primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya presenta a Pilar Díaz com a candidata del PSC d’Esplugues a l’alcaldia d’aquesta ciutat, en un acte que va tenir lloc el passat dilluns dia 16 de febrer a l’edicici Molí-Cadí del barri de Can Vidalet.
D’altra banda Pilar Díaz va remarcar que el seu equip de govern seguirà treballant per una ciutat més justa, igualitària i inclusiva. Governant des de la participació ciutadana i la transparència política, posant especial èmfasi la idea de que no només és governar per la ciutadania, sinó també és governar conjuntament amb els ciutadans i veïns d’Esplugues.

Ple Municipal #Esplugues 18/2/2015

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 1/15 corresponent a la sessió extraordinària de data 21 de gener de 2015 i núm. 2/15 corresponent a la sessió ordinària de data 21 de gener de 2015.
2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen proposant l’aprovació de la pròrroga i modificació del contracte de gestió del servei de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i reg de l’arbrat vial.
4.- Dictamen proposant l’autorització del canvi de titularitat del quiosc de venda de diaris i revistes situat a la confluència dels carrers Bruc i Sant Antoni M. Claret, d’aquesta població.
5.- Dictamen proposant la resolució de les al·legacions presentades i l’aprovació definitiva de la declaració dels béns immobles relacionats a l’annex I com a béns culturals d’interès local del municipi d’Esplugues de Llobregat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

6.- Dictamen proposant la resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
7.- Dictamen proposant l’aprovació dels criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament.
8.- Dictamen proposant la transformació d’una plaça de la plantilla de personal funcionari i d’un lloc de treball, per reforçar el servei d’atenció a la ciutadania.
9.- Dictamen donant compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de 2014.
10.- Dictamen proposant la resolució de sol·licituds de compatibilització efectuades per diversos treballadors municipals.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

11.- Dictamen proposant l’aprovació del Pacte Local contra la Pobresa i l’Exclusió Social.

MOCIONS

2/15.- Moció del grup municipal d’ERC-Re-GpE pel suport i servei a les entitats d’Esplugues davant el canvi legislatiu, en matèria fiscal i de transparència, impulsada pel govern espanyol.
3/15.- Moció dels grups municipals de PSC, ICV-EUiA, i CIU per a la modificació de la Llei 27/2014 sobre les obligacions tributàries per a les entitats sense ànim de lucre.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

2/15.- Proposta del Grup local de Ciutadans sol·licitant el recolzament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i dels partits polítics amb representació, als malalts de la hepatitis C en la seva reclamació d’accés a tractament.
3/15.- Proposta del Grup local de Ciutadans sol·licitant el recolzament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i dels partits polítics amb representació, als malalts afectats per Fibromiàlgia i Síndrome de fatiga crònica – Encefalomielitis miàlgica.

PRECS I PREGUNTES

Video sessió íntegra:

Declaracions:

C’s #Esplugues continua recollint signatures en favor dels malalts de fibromiàlgia

El grup local de Ciutadans (C’s) d’Esplugues de Llobregat continua recollint signatures en favor dels malalts de fobromiàlgia i el cansament crònic per una ILP que es presentarà al Congrés dels diputats. Així i d’aquesta manera, el passat dissabte dia 14 de febrer aquest grup local posava una taula informativa davant del Casal de Cultura Robert Brillas per acomplir amb aquesta finalitat.

El PPC d’#Esplugues pren el pols de les necessitats de la ciutat

El passat dissabte dia 14 de febrer, el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya d’Esplugues posava una carpa informativa davant del Casal de Cultura Robert Brillas per recollir propostes de ña ciutadania i prenent el pols a les necessitats socials de la nostra ciutat.

Gran Rua de Carnaval a #Esplugues

La festa de Carnaval ha arribat a Esplugues i com cada any l’acte central i més participatiu ha estat la Gran rua de Carnaval que dissabte a la tarda va recòrrer diversos carrers de la nostra ciutat modificant lleugerament el seu recorregut d’altres edicions fins al CEM Les Moreres. Les associacions i entitats participants en la rua d’enguany han estat:
Amics del Ball de l’AV La Plana, AMPA Matilde Orduña, Asociación Cultural Andaluza de Esplugues, Associació Grup de Percussió Drums d’Esplugues, AV El Gall, Centro Aragonés de Esplugues, Centro Cultural Andaluz Plaza Macael, Centro Extremeño Muñoz Torrero, Club Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet, Colla de Bastoners, Colla de Castellers, Colla de Diables Infantils Boiets Esquitxafocs, Collade Geganters, Esbart Vila d’Esplugues, Escola Isidre Martí, Escola Municipal de Música d’Es- plugues, Grup de Percussió Atabalats, Pastorets i Companyia i Taller Flamenco, i també han col·laborat Creu Roja i ETV – Llobregat Televisió