Recollida solidària de Joguines de C’s #Esplugues

El passat dissabte dia 20 de desembre, el grup local de Ciutadans (C’s) Esplugues organitzava una recollida solidària de joguines que més tard van portar a la seu social de l’entitat benèfica i catòlica de Càritas Esplugues. Una acció solidària perquè com infant del nostre poble es quedi sense regals durant aquestes festes.

Presentació de la candidatura de Guanyem #Esplugues

El grup impulsor de Guanyem Esplugues presenta la candidatura electoral de cara a les properes eleccions municipals del mes de maig. Així, d’aquesta forma, el passat dissabte dia 20 de desembre aquest grup impulsor convocava una roda de premsa oberta també a la ciutadania per presentar el seu projecte municipalista per la nostra ciutat.

Roda de premsa de Ciutadans (C’s) #Esplugues 16/12/2014

El grup local de Ciutadans (C’s) Esplugues convocava una roda de premsa el passat dimarts dia 16 de desembre (2014) per parlar sobre les instàncies presentades a l’Ajuntament sobre menjadors socials i Banc d’aliments de la ciutat, beques en educació infantil i primària i divserses propostes sobre el pagament de l’impost de béns immobles (IBI).

Absolts del Pla Caufec expliquen el procés judicial #Esplugues

Absolució dels veïns encausats en defensa de la Serra de Collserola.
D’aquesta forma, el passat dijous dia 11 de desembre el col·lectiu de Ni Muts Ni a La Gàbia organitzava un acte informatiu i d’agraïment a l’Avenç Centre Cultural per explicar públicament quina ha estat la marxa del procés judicial que ha implicat veïns de la nostra població.
D’altra banda, cinc d’aquests veïns absolts hauran de tornar a passar per un segno procés judicial junt a tres persones més per un suposat desordre públic i atemptat contra l’autoritat. Tot i això, des del col·lectiu Ni Muts Ni a la Gàbia insisteixen en la naturalesa política del conflicte.

Ple Municipal #Esplugues 17/12/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 13/14 corresponent a la sessió ordinària de data 19 de novembre de 2014.
2.- Informacions de l’Alcaldia.
3.- Dictamen proposant el nomenament de representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’IES Joaquim Blume.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen proposant l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança general sobre convivència ciutadana, amb relació a la convivència amb els porcs senglars o qualsevol altre mamífer en estat salvatge, a petició del Consorci del Parc de Collserola.
5.- Dictamen proposant la cessió de la zona de seguretat del municipi d’Esplugues de Llobregat al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per un període de 5 anys, d’acord amb l’article 13 de la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça.
6.- Dictamen proposant l’aprovació d’una pròrroga de dos anys del contracte de gestió en règim de concessió administrativa del servei públic de deixalleria mancomunat entre els municipis de Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat.
7.- Dictamen proposant l’aprovació de la revisió de preus del contracte del servei de conservació i manteniment de les zones verdes de la població.
8.- Dictamen proposant conferir facultats a Alcaldia en aquelles operacions jurídiques referides als drets de tempteig i de retracte sobre els habitatges de la promoció Pep Ventura.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

9.- Dictamen proposant donar compte dels decrets d’Alcaldia en matèria de personal.
10.- Dictamen proposant l’aprovació de constitució d’un aval a favor de l’Agència Tributària per compte de Tobaga, S.A., com a garantia en el recurs econòmic administratiu interposat contra liquidació per concepte d’IVA, derivada de l’adquisició per l’Ajuntament de terrenys actualment integrats al Parc dels Torrents.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

11.- Dictamen proposant l’aprovació de la convocatòria d’ajuts municipals a Projectes de desenvolupament en els països del sud i brigadistes , any 2015.
12.- Dictamen proposant la modificació de l’acord relatiu a l’aportació a Projectes locals en matèria de cooperació al desenvolupament , any 2014 (acord de Ple amb data 18 de juny de 2014) .
13.- Dictamen proposant la pròrroga del servei d’atenció domiciliària.
14.- Dictamen relatiu al contracte de lloguer formalitzat amb la Sra.M.M.F.C., referent a un habitatge de protecció oficial de promoció pública situat al carrer Cedres.

MOCIONS

30/14.- Moció dels grups municipals de PSC, ICV-EUiA, CIU, ERC-Re-GpE i Regidor no adscrit en relació a la querella presentada per la Fiscalia General de l’Estat contra el President i altres membres del Govern de la Generalitat de Catalunya

PRECS I PREGUNTES

Video Sessió íntegra Ple Municipal #Esplugues:

Declaracions de Regidors-Portaveus: